Hof laat verklaringen nieuwe kroongetuige in Passage toe en zaak gaat door

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof Amsterdam > Nieuws > Hof laat verklaringen nieuwe kroongetuige in Passage toe en zaak gaat door
Amsterdam, 30 september 2014

Vandaag is in hoger beroep door het gerechtshof Amsterdam uitspraak gedaan over de gevolgen van de deal die justitie recent heeft gesloten met de verdachte, en nu ook kroongetuige, Ros.

Verklaringen en stukken worden toegevoegd aan dossier

Het hof heeft beslist dat de verklaringen van Ros en alle stukken over de deal zelf aan het dossier mogen worden toegevoegd. De wet staat toe dat ook in een laat stadium van een proces nieuwe stukken worden ingebracht. Het bestaan van de deal is een vaststaand gegeven waar het hof niet omheen kan. Inhoudelijk bezien gaan de verklaringen van Ros over de beschuldigingen waarvoor een aantal verdachten in Passage terecht staat. Ze zijn dus van belang voor de waarheidsvinding. Passage is een ingewikkelde zaak en de belangen zijn groot. Dat alles betekent dat het Openbaar Ministerie de plicht heeft die stukken in te brengen. De voeging van die stukken is dus niet in strijd met de beginselen van een behoorlijke procesorde, maar juist in het belang daarvan. Het hof benadrukt dat het op dit moment oordeelt over de processuele kant van de zaak. De inhoudelijke bezwaren van de verdediging tegen de deal zullen later aan de orde komen.

Passageproces niet terug naar rechtbank

Het hof wijst de verzoeken van een aantal raadslieden om de zaak terug te wijzen naar de rechtbank af. Van terugwijzing kan alleen sprake zijn als bij de rechtbank in wezen geen volwaardige berechting heeft plaatsgevonden. Terugwijzing op grond vanwege een na het vonnis gesloten deal past niet in ons wettelijk stelsel. Het recht op berechting in twee instanties betekent niet dat alle belangrijke bewijsmiddelen en/of fundamentele verweren altijd zowel door de rechtbank als het hof moeten worden beoordeeld. Het hoger beroep is bedoeld om voldoende ruimte te bieden voor herkansing en herstel aan beide partijen.

Voortgangsbewaking

Een punt van zorg is de voortgangsbewaking. Er is kennelijk opsporingsonderzoek gaande, waarvan aard en inhoud voor het hof vergaand onduidelijk zijn. Ook de verdediging wordt voor een lastige opgave geplaatst. Het hof neemt geen genoegen met de aankondiging van de advocaten-generaal dat zij zo nodig verslag zullen doen van de ontwikkelingen. Zij krijgen de opdracht het hof concrete informatie te geven over het lopende opsporingsonderzoek en de gevolgen daarvan voor de tenlasteleggingen en de tijdsplanning. Met name waar het gaat om de beschuldiging van het lidmaatschap van een criminele organisatie acht het hof het zeer onwenselijk dat lang onduidelijk zal blijven wat de beschuldigingen precies inhouden.

Planning

De planning is op dit moment als volgt: op 10 oktober 2014 zal het Openbaar Ministerie de gevraagde nadere informatie verschaffen ; op de zittingen  van 27 en 28 oktober 2014 mag de verdediging naar aanleiding daarvan regieverzoeken doen. Op 4 en 6 november 2014 is zittingsruimte gereserveerd voor de reactie van het Openbaar Ministerie en eventuele uitloop.

Uitspraken

Meest gelezen berichten