Laden...

Ondernemingskamer gelast een onderzoek bij Funda

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof Amsterdam > Nieuws > Ondernemingskamer gelast een onderzoek bij Funda
Amsterdam, 10 februari 2022

De Ondernemingskamer beveelt een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van Funda vanaf 22 september 2016. Deze uitspraak heeft de Ondernemingskamer vandaag gedaan in een zaak, die aanhangig is gemaakt door een groep certificaathouders, verenigd in FundaBelang. Het bestuur en de raad van commissarissen van Funda hebben zich aan hun zijde geschaard. Daartegenover staan NVM en NVM Holding, de grootste aandeelhouder van Funda.

Geschil NVM en Funda

De door Funda geëxploiteerde – gelijknamige – website heeft zich sinds de start in 2000 ontwikkeld tot het succesvolste online woonplatform van Nederland. Partijen verschillen al enige jaren van mening over de toekomst van Funda en haar strategie. NVM Holding en NVM menen dat Funda zich dient te richten naar de belangen van de NVM en de makelaars die bij NVM zijn aangesloten. Het bestuur en de raad van commissarissen van Funda vinden dat zij om succesvol te blijven de strategie zelfstandig moet kunnen bepalen. Een strategische investeerder die een minderheidsbelang in Funda verwerft, moet die onafhankelijkheid van Funda waarborgen. FundaBelang is het daarmee eens. Bovendien kan die aan de certificaathouders de kans bieden om hun certificaten tegen een reële waarde te verkopen. Partijen worstelen al jaren met deze deels tegengestelde belangen, maar zijn er niet in geslaagd een oplossing te vinden.  

Strategie Funda

De Ondernemingskamer stelt vast dat grootaandeelhouder NVM Holding al vijf jaar niet in staat is een helder besluit te nemen over de aandeelhoudersstructuur, de positie van Funda en een mogelijke exit voor de certificaathouders. Tegelijk laat NVM Holding het bestuur van Funda niet vrij om haar eigen strategie te bepalen. Daardoor bestaat nog geen duidelijkheid over de strategie van Funda voor de komende jaren en of zij zal kunnen inspelen op de mogelijkheden en uitdagingen die een snel veranderende markt biedt. Dit is niet in het belang van Funda en haar onderneming. Ook de medewerkers van Funda zijn onzeker over de toekomst van de onderneming en voelen zich beperkt in hun mogelijkheden. Door de onduidelijkheid over de strategie is bovendien onzeker of de certificaathouders hun certificaten kunnen verkopen. Inmiddels zijn ook de verhoudingen tussen NVM en het bestuur en de raad van commissarissen van Funda onder druk komen te staan. 

Geen noodzaak onmiddellijke voorzieningen

De Ondernemingskamer ziet op dit moment nog geen reden om – naast het gelasten van een onderzoek – ook onmiddellijke voorzieningen te treffen. 

Uitspraken