Laden...

Pensioenfonds PME hoeft haar jaarrekening niet aan te passen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof Amsterdam > Nieuws > Pensioenfonds PME hoeft haar jaarrekening niet aan te passen
Amsterdam, 25 november 2022

Stichting PME Pensioenfonds (PME) hoeft haar jaarrekening niet aan te passen. De Ondernemingskamer heeft dat op 23 november 2022 besloten. 

Rekenrente


Het verzoek van Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie SOBI (SOBI) is afgewezen. Het verzoek van SOBI gaat over de rekenrente die PME gebruikt in haar jaarrekening. PME heeft een rekenrente gehanteerd die door De Nederlandsche Bank wordt gepubliceerd. In deze zaak klaagt SOBI dat die rekenrente niet voldoet aan de voorschriften in de Europese Pensioenrichtlijn. Volgens SOBI moet PME op grond van de Pensioenrichtlijn een hogere rekenrente hanteren.

Vier redenen


Om vier redenen kan het verzoek niet slagen, zo oordeelt de Ondernemingskamer:

De Pensioenrichtlijn bevat regels die zijn gericht tot de lidstaten van de Europese Unie. Het is de verantwoordelijkheid van de lidstaten om nationale regelgeving in overeenstemming met de Pensioenrichtlijn te brengen. SOBI kan daarom niet tegenover PME een rechtstreeks beroep doen op de regels uit de Pensioenrichtlijn.
De Pensioenrichtlijn bevat geen duidelijke, nauwkeurige en onvoorwaardelijke regels aan de hand waarvan een bepaalde rekenrente kan worden vastgesteld.
De Pensioenrichtlijn behelst zogenoemde minimumharmonisatie. Dat betekent dat de lidstaten strengere regels kunnen opstellen. Voor zover De Nederlandsche Bank strengere regels hanteert dan de Pensioenrichtlijn, is dat dan ook geoorloofd.
De jaarrekening van PME is opgesteld overeenkomstig de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving. Deze bepalen dat een pensioenfonds in zijn jaarrekening een rekenrente mag hanteren zoals die door De Nederlandsche Bank wordt gepubliceerd. Uitspraken