Laden...

Beslissing over bewilligingsverzoek in beklagzaak tegen de NAM

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof Arnhem-Leeuwarden > Nieuws > Beslissing over bewilligingsverzoek in beklagzaak tegen de NAM
Leeuwarden, 17 mei 2022

Het hof wijst het bewilligingsverzoek van het OM voor een deel toe, omdat uit het onderzoek naar voren is gekomen dat er onvoldoende bewijs is voor een verdere vervolging. De NAM wordt in die zaken niet vervolgd. Voor een ander deel is het onderzoek onvolledig geweest. Het hof wil dat dat onderzoek alsnog wordt verricht.

In een deel van het bewilligingsverzoek verklaart het hof de officier van justitie niet-ontvankelijk. Dit deel van het onderzoek heeft zich namelijk gericht op andere schadedossiers dan die waartoe het hof opdracht had gegeven.Beklagprocedure in 2017

Bij beschikking van 20 april 2017 heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in het kader van een zogenaamde beklagprocedure de strafvervolging bevolen van de NAM voor het door de winning van gas veroorzaken van schade aan gebouwen waarvan levensgevaar is te duchten. Het hof heeft de officier van justitie toen opgedragen onderzoek te verrichten naar de vraag of de NAM door de gaswinning schade aan gebouwen heeft veroorzaakt waarvan levensgevaar is te duchten.

Een beklagprocedure is een procedure waarbij een direct belanghebbende zich bij het gerechtshof kan beklagen over de beslissing van het openbaar ministerie om geen vervolging in te stellen.

Bewilligingsverzoek

De officier van justitie heeft, op basis van dit onderzoek, het hof om toestemming gevraagd om de NAM niet verder te vervolgen. Dit heet een bewilligingsverzoek. Het hof heeft nu beslist op dit verzoek.

Uitspraken