Laden...

GUV moet DELA weer toegang geven tot de crematoria in Etten en Aalten

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof Arnhem-Leeuwarden > Nieuws > GUV moet DELA weer toegang geven tot de crematoria in Etten en Aalten
Arnhem, 30 januari 2024

In februari 2023 heeft GUV Facilitair B.V. (GUV), die twee crematoria heeft in Aalten en in Etten, geweigerd om DELA Uitvaartonderneming B.V. (DELA) nog langer toe te laten in deze crematoria. DELA heeft daarop een kort geding aangespannen om weer toegang te krijgen.

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, locatie Arnhem, heeft beslist dat GUV DELA weer toegang moet geven en dat GUV daarbij dezelfde voorwaarden moet stellen als die zij aan andere uitvaartondernemingen stelt. De voorwaarden die zij aan DELA stelt mogen dus niet minder gunstig zijn.

Uitsluiten mag niet zonder goede redenen

Het hof vindt dat als GUV haar crematoria openstelt voor verschillende uitvaartverzorgers van andere uitvaartondernemingen zij niet zo maar één specifieke andere uitvaartonderneming zoals DELA of haar uitvaartverzorgers de toegang mag weigeren. Dan moeten daar goede redenen voor zijn.

Wanneer er sprake is van goede redenen hangt af van de situatie. Heeft GUV regels opgesteld hoe en wanneer uitvaartverzorgers toegang hebben tot de crematoria en zijn deze bekend gemaakt? Hoe erg is het wat de uitvaartonderneming heeft gedaan? Heeft GUV daarover duidelijk genoeg geklaagd? Heeft de uitvaartondernemer de kans gekregen om zich alsnog aan de regels te gaan houden en heeft GUV gewaarschuwd voor de gevolgen? Soms mag GUV dus wel een uitvaartondernemer niet meer toelaten.

Onrechtmatig gehandeld

Het hof vindt dat GUV DELA in dit geval niet mocht uitsluiten. GUV heeft namelijk onvoldoende met DELA overlegd over de klachten die er over DELA waren. DELA is verder ook niet gewaarschuwd voor de gevolgen en zij heeft niet de kans gekregen om te reageren op de klachten van GUV.
 
In tegenstelling tot de rechtbank vindt het hof niet dat GUV DELA voor altijd toegang moet blijven geven onder dezelfde voorwaarden als voordat ze hierover ruzie kregen. In de toekomst kan de situatie anders zijn. Daarom gaat het ook te ver om een dwangsom op te leggen voor de toekomst.
 
Tot slot hoeft DELA verder geen rectificatie te plaatsen voor een brief die zij aan haar verzekerden heeft gestuurd.


Uitspraken