Laden...

Geen gronden voor ontbinden arbeidsovereenkomst arts RadboudUMC

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof Arnhem-Leeuwarden > Nieuws > Geen gronden voor ontbinden arbeidsovereenkomst arts RadboudUMC
Arnhem, 26 oktober 2020

Anders dan de kantonrechter oordeelt het hof dat er geen gronden zijn om de arbeidsovereenkomst tussen RadboudUMC en een medisch specialist te ontbinden. Eerder oordeelde de kantonrechter dat het verzoek van RadboudUMC om de arbeidsovereenkomst te ontbinden wegens disfunctioneren toewijsbaar was. De medisch specialist kwam daartegen in beroep.

Geen disfunctioneren

Er is niet gebleken van disfunctioneren dat een ontbinding rechtvaardigt. De medisch specialist/hoogleraar is vanaf 1987 bij RadboudUMC werkzaam en was vanaf 2003 pijlervoorzitter van het team Gynaecologische oncologie. Hij staat bekend als vooraanstaand wetenschapper en uitstekend medisch specialist. Ook ten aanzien van zijn functioneren als pijlervoorzitter heeft hij nooit kritiek ontvangen tot halverwege 2018.

Toen is door een extern onderzoeksbureau een onderzoek gedaan naar het teamklimaat aan de hand van interviews met betrokkenen. In het rapport daarover is ook de stijl van leidinggeven van de medisch specialist in zijn hoedanigheid van pijlervoorzitter beschreven.

Naar aanleiding daarvan wenste Radboudumc kennelijk een verbetering van het functioneren van de medisch specialist op dat vlak. Zij heeft echter nagelaten dit jegens hem voldoende te concretiseren en heeft de medisch specialist geen gelegenheid gegeven zijn functioneren als pijlervoorzitter te verbeteren. 

Arbeidsrelatie onder druk

Duidelijk is dat de verhoudingen tussen partijen onder druk zijn komen te staan. Het zal inspanning kosten om dat weer te herstellen. Maar dat betekent niet dat er sprake is van een zodanige verstoring in de arbeidsrelatie dat deze tot beëindiging van het dienstverband moet leiden. Dat is niet gebleken. Ook op die grond is dus geen ontbinding mogelijk volgens het hof.

Uitspraken