Laden...

Gerechtshoven gaan samen aan de te grote voorraad strafzaken in hoger beroep werken

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof Arnhem-Leeuwarden > Nieuws > Gerechtshoven gaan samen aan de te grote voorraad strafzaken in hoger beroep werken
Arnhem, 21 augustus 2018

De gerechtshoven starten vanaf september twee pilots om samen te werken aan de te grote voorraad strafzaken van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.
Raadsheren van het gerechtshof ’s-Hertogenbosch reizen naar Arnhem om daar namens het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden strafzaken te behandelen en te beslissen. Raadsheren van het gerechtshof Amsterdam reizen daartoe naar Utrecht. De verwachting is dat met beide pilots, in de periode van september tot en met december 2018, in totaal 200 extra strafzaken van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in hoger beroep kunnen worden behandeld.

Doel van de pilots

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft in de zittingsplaats Arnhem te kampen met een oplopende voorraad strafzaken door een omvangrijk tekort aan raadsheren strafrecht. Daardoor lukt het veelal niet meer om binnen een jaar na het instellen van hoger beroep de inhoudelijke behandeling van een strafzaak ter zitting te starten. Meerdere gerechtshoven hebben capaciteitsproblemen, maar voor strafzaken is de schaarste aan raadsheren in Arnhem het grootst. Het is de gemeenschappelijke maatschappelijke opdracht van de gerechtshoven om alle betrokkenen bij een strafzaak in hoger beroep zo spoedig mogelijk met een kwalitatief goede uitspraak duidelijkheid te geven. Als deze pilots succesvol zijn, zal onderlinge bijstand vaker worden verleend zodra de voorraad strafzaken bij één van de hoven tijdelijk te omvangrijk is geworden.

Pilot extra strafzaken in hoger beroep Arnhem

Een volledige meervoudige strafkamer bestaande uit drie raadsheren uit het hof ’s-Hertogenbosch, is met ingang van 1 oktober 2018 voor de rest van het jaar volledig  ingeroosterd in de afdeling strafrecht van het hof in Arnhem. 

Pilot extra strafzaken in hoger beroep Utrecht

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zal, met welwillende medewerking van de rechtbank Midden-Nederland, vanaf september elke woensdag het gerechtsgebouw in Utrecht als vierde zittingsplaats van het hof gaan gebruiken. Het hof Arnhem-Leeuwarden houdt al zittingen in Arnhem, Leeuwarden en Zwolle.
Raadsheren van het gerechtshof in Amsterdam gaan in Utrecht met ingang van 1 september 2018 iedere week strafzaken van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden behandelen en beslissen.
Deze pilot houdt rekening met de bereikbaarheid van de zittingen voor alle betrokkenen. In Utrecht zullen daarom uitsluitend strafzaken in hoger beroep worden behandeld die eerder ook door de rechtbank in Utrecht zijn behandeld en beslist.

Overige samenwerking

De genoemde pilots passen binnen de intensivering van de samenwerking tussen de gerechtshoven. Zo is sinds 1 juni is de landelijke handelskamer hoven in ’s-Hertogenbosch gestart met als doel de werkvoorraden in handelszaken in hoger beroep verder terug te dringen en de doorlooptijden te verkorten. Ook wordt er op het terrein van de digitalisering van de rechtspraak in hoger beroep door de hoven succesvol samengewerkt.

Eind bericht

Uitspraken