Laden...

Gevangenisstraf voor doodslag op echtgenoot

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof Arnhem-Leeuwarden > Nieuws > Gevangenisstraf voor doodslag op echtgenoot
Arnhem, 17 december 2021
Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, locatie Arnhem, veroordeelt een 70-jarige verdachte uit Apeldoorn tot een gevangenisstraf van 8 jaren en 6 maanden voor het doodsteken van haar man op 1 juni 2018 in Apeldoorn.

Het incident

Na een 112-melding van verdachte kwamen politie en ambulance personeel kort voor middernacht ter plaatse en troffen het slachtoffer liggend op de grond in de achtertuin van de echtelijke woning. Naast verdachte en het slachtoffer was niemand anders aanwezig in of rondom de woning en in de achtertuin. Na verwijdering van kleding van het slachtoffer werd door politie en ambulance personeel een steekverwonding aangetroffen in de borst van het slachtoffer ter hoogte van het hart. Medische hulp en reanimatie mochten niet meer baten. Uit sectie bleek dat het slachtoffer was overleden ten gevolge van een steekverwonding in het hart.  

Wie heeft het slachtoffer doodgestoken?

Verdachte heeft vanaf het begin ontkend. Nadat verdachte door de rechtbank is vrijgesproken is in hoger beroep nader onderzoek verricht naar een op de plaats delict in de achtertuin aangetroffen doek en is een geluidsfragment van een in de PI in Zwolle op 20 juni 2018 opgenomen gesprek tussen verdachte en haar zoon verder opgewaardeerd. In dit gesprek heeft verdachte gezegd “Ik heb hem vermoord”. De zoon van verdachte en het slachtoffer is als getuige gehoord. Hij heeft verklaard dat hij zich kan herinneren dat zijn moeder dit tijdens het gesprek in de PI tegen hem heeft gezegd. 

Daarnaast duiden ook de sporen van zowel verdachte als het slachtoffer die zijn aangetroffen op de doek die vlakbij de woning is gevonden er op dat verdachte degene is geweest die deze doek daar heeft achtergelaten. Het hof heeft verder overwogen dat in het dossier in het geheel geen aanknopingspunten te vinden zijn die duiden op betrokkenheid van een ander dan verdachte bij de dood van het slachtoffer.

Het hof komt dan ook tot de conclusie dat verdachte degene is geweest die haar man heeft doodgestoken. Dat het steekvoorwerp uiteindelijk niet is gevonden heeft hierop geen invloed. 

Gevangenisstraf en bevel gevangenneming

De zoon van verdachte en het slachtoffer heeft tijdens de zitting op een indringende manier gesproken over het immense en onherstelbare leed dat hem, zijn zusje, nichtje en andere familieleden is aangedaan. Hij heeft verwoord hoe groot het gemis van zijn vader is en hoe het hem verscheurt dat juist zijn moeder zijn vader heeft gedood en hem daarmee een verdere toekomst samen met zijn vader ontnomen heeft.  

Het hof legt een iets lagere gevangenisstraf op aan verdachte dan is geëist door het openbaar ministerie. Het hof houdt rekening met de inwerkingtreding van de ‘Wet straffen en beschermen’ met ingang van 1 juli 2021 waarmee onder meer de regeling van de voorwaardelijke invrijheidsstelling is gewijzigd én met een overschrijding van de redelijke termijn in hoger beroep. 

Op vordering van het openbaar ministerie beveelt het hof de onmiddellijke gevangenneming van verdachte. 

Uitspraken