Laden...

Gevangenisstraf voor dreigbrieven die bouw windparken moesten stoppen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof Arnhem-Leeuwarden > Nieuws > Gevangenisstraf voor dreigbrieven die bouw windparken moesten stoppen
Leeuwarden, 28 mei 2024

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats Leeuwarden, heeft een 66-jarige man veroordeeld tot zes maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf. De man kreeg deze straf omdat hij zich samen met een of meer anderen schuldig heeft gemaakt aan het (laten) schrijven en (laten) verzenden van dreigbrieven aan een groot aantal bedrijven en personen, die meewerkten aan de aanleg van de windmolenparken Windpark De Drentse Monden en Oostermoer en Windpark N33. Met de dreigbrieven wilde verdachte die bedrijven/personen dwingen om te stoppen met hun werkzaamheden. 

Dwang

Uit de aangiften in het dossier blijkt dat de brieven grote impact hebben gehad op de betreffende bedrijven. Zo voelden veel bedrijven zich gedwongen extra veiligheidsmaatregelen te nemen om hun personeel en materieel te beschermen. Voor twee bedrijven was de impact zó groot, dat zij zich door de dreigbrieven genoodzaakt voelden om hun werkzaamheden met betrekking tot de windparken te stoppen. 

Medepleger

Verdachte heeft dit in bewuste en nauwe samenwerking gedaan met in ieder geval één medeverdachte. Zij hadden samen structureel overleg over hun activiteiten met betrekking tot de windparken, waarbij verdachte ook een actieve, inhoudelijke bijdrage aan de gesprekken leverde. Er was een rolverdeling, waarbij verdachte bijvoorbeeld hielp selecteren welke bedrijven een brief moesten ontvangen en de adressen van die bedrijven liet verzamelen voor verzending van de brieven. Ook noteerde hij tijdens de overleggen wat door zijn medeverdachte werd gezegd. Daarnaast onderhield verdachte het contact met de drukker die drukwerk verzorgde voor de acties van verdachte en zijn medeverdachte. Een aantal van deze overleggen is opgenomen door de politie. Het hof is het niet eens met verdachte dat hij in de gesprekken met zijn medeverdachte alleen maar een onschuldige toehoorder was en dat hij richting de drukker alleen een soort postbode was. 

Strafoplegging

Het hof is van oordeel dat de feiten waaraan verdachte zich schuldig heeft gemaakt, ernstige feiten zijn. Daarnaast heeft het hof bij het bepalen van de straf onder andere de dubbelrol van verdachte meegewogen. Verdachte presenteerde zich als boegbeeld van democratisch verzet en nam tegenover de buitenwereld afstand van de dreigbrieven, terwijl hij ondertussen zelf medeorganisator was van die dreigbrieven. 

Het hof ziet onvoldoende aanleiding om een voorwaardelijk strafdeel op te leggen. Als uitgangspunt vond het hof een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van zeven maanden passend. Vanwege de overschrijding van de redelijke termijn in hoger beroep heeft het hof de straf gematigd tot zes maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf.

Uitspraken