Laden...

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft concrete stappen gezet op het pad naar tijdige rechtspraak

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof Arnhem-Leeuwarden > Nieuws > Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft concrete stappen gezet op het pad naar tijdige rechtspraak
Arnhem, 02 maart 2020

In 2018 en 2019 heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden flink ingezet op de werving en selectie van nieuwe raadsheren om de doorlooptijden structureel te verbeteren.

Veel raadsheervacatures opgevuld

Het geven van voorrang aan een intensieve werving en selectie van nieuwe raadsheren heeft zijn vruchten afgeworpen; het hof Arnhem-Leeuwarden heeft in de jaren 2018 en 2019 per saldo 54 nieuwe raadsheren verwelkomd (onder wie 21 raadsheren in opleiding, rhio’s)[1].

Daarmee is de bezetting van het gerechtshof weer vrijwel op sterkte, ondanks dat ook in deze jaren raadsheren zijn vertrokken naar elders of met pensioen zijn gegaan. Deze bezetting is voldoende om binnen drie jaar de jaarlijkse instroom van zaken weer tijdig te kunnen behandelen en te beslissen[2]. Doordat een belangrijk deel van de nieuwe raadsheren eerst moet worden opgeleid en de ontstane ‘prop’ in de voorraad zaken moet worden verwerkt is dat nu nog niet het geval. Bij het hof staat een zorgvuldige behandeling en beoordeling voor iedere zaak in hoger beroep voorop, ongeacht de omvang van de voorraad zaken.

De werving en selectie van nieuwe raadsheren zal ook de komende jaren een prioriteit van het gerechtsbestuur blijven. Naar verwachting zullen er de komende vijf jaar -hofbreed- jaarlijks zeven tot acht raadsheren met pensioen gaan. Bovendien zijn de komende drie jaren extra raadsheren nodig om de te grote voorraad zaken en de doorlooptijden blijvend te kunnen reduceren.

[1] In 2018: 32 nieuwe raadsheren onder wie 11 rhio’s. In 2019 kwamen er nog eens 22 raadsheren bij, waarvan 10 rhio's.
[2] Bij een gelijkblijvende instroom van zaken.

Samen de schouders eronder

Bij het reduceren van de voorraad zaken heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden succesvol samengewerkt met alle andere gerechtshoven. In de categorie civiele handelszaken hebben de 4 gerechtshoven hun krachten in 2018 gebundeld met de oprichting van de Landelijke Handelskamer Hoven (LHH) met als standplaats het hof in ’s-Hertogenbosch. In de LHH werken alle hoven samen om te hoge werkvoorraden civiele handelszaken te reduceren en daarmee de doorlooptijden te verkorten.

In strafzaken had het gerechtshof in de zittingsplaats Arnhem de afgelopen jaren te kampen met een oplopende voorraad zaken door een substantieel tekort aan raadsheren. Daardoor lukte het veelal niet meer om binnen een jaar na het instellen van hoger beroep de inhoudelijke behandeling van een strafzaak ter zitting te starten. Raadsheren van de hoven Amsterdam en 's-Hertogenbosch zijn in 2018 bijgesprongen en hebben 255 strafzaken van het hof Arnhem-Leeuwarden behandeld en afgerond.

Het hof Den Haag heeft in 2019 500 relatief eenvoudige strafzaken overgenomen. Het hof Den Haag had juist een tekort aan deze zaken om zijn strafzittingen met een evenwichtige mix van zaken te kunnen plannen.

Achterstanden teruggebracht en doorlooptijden verkort

Met de inzet van zowel de eigen (extra) raadsheren als de Landelijke Handelskamer hoven (LHH) is het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden er in geslaagd om de voorraad handelszaken in 2019 met 460 zaken te verminderen tot ± 2300 zaken. De doorlooptijd is al flink gereduceerd van gemiddeld twee jaar tot gemiddeld iets meer dan een jaar. De voorraad handelszaken en daarmee de doorlooptijd zal de komende jaren verder worden teruggebracht tot de landelijke norm van 47 weken in standaard zaken.

In de categorie civiele familierechtzaken heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden inmiddels geen achterstanden meer.

Door de bijstand van de andere hoven zijn de achterstanden in strafzaken bij het hof Arnhem-Leeuwarden minder ver gestegen en zijn de doorlooptijden minder opgelopen.
Er is nog steeds een achterstand bij strafzaken. Met de betere bezetting hopen we die in de komende jaren te kunnen wegwerken. De gemiddelde doorlooptijd van een strafzaak bij het gerechtshof is momenteel ± 15 maanden. Er wordt gewerkt aan een doorlooptijd van 6 maanden (conform de landelijke standaard in hoger beroep).

Tijdige rechtspraak is gezamenlijke opdracht aan de Rechtspraak

Bij capaciteitsproblemen staan gerechten elkaar steeds vaker bij. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden helpt momenteel de rechtbank Zeeland-West Brabant bij de behandeling en beslissing van belastingzaken.

Het is de gemeenschappelijke maatschappelijke opdracht aan de gerechten om alle betrokkenen bij een rechtszaak in eerste aanleg en hoger beroep zo spoedig mogelijk met een kwalitatief goede uitspraak duidelijkheid te geven.

Uitspraken