Laden...

Hof verwijst Intergamma en BG Retail terug naar het Nederlands Arbitrage Instituut

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof Arnhem-Leeuwarden > Nieuws > Hof verwijst Intergamma en BG Retail terug naar het Nederlands Arbitrage Instituut
Arnhem, 07 mei 2024

Vandaag heeft gerechtshof Arnhem-Leeuwarden uitspraak gedaan in een herroepingsprocedure in een langer lopende kwestie tussen Intergamma en BG Retail.

Wat aan deze procedure voorafging

Intergamma is bekend van de bouwmarkten Gamma en Karwei. BG Retail maakt onderdeel uit van een groep, die met 77 bouwmarkten de grootste franchisenemer is van Intergamma. BG Retail heeft twee arbitrageprocedures gevoerd tegen Intergamma bij het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI).
BG Retail vond dat zij op grond van de franchiseovereenkomsten recht had op de volledige inkoopbonussen van leveranciers. Zij was erachter gekomen dat Intergamma die inkoopbonussen niet volledig doorbetaalde en wilde betaling van het deel dat zij nog niet had gekregen. In de arbitrageprocedures stelde BG Retail dat zij pas in 2018 ontdekte dat Intergamma ten onrechte ieder jaar bedragen inhield op de inkoopbonussen van de leveranciers. BG Retail kreeg gelijk in die arbitrageprocedures. Intergamma werd in de arbitrale uitspraken onder meer veroordeeld om alsnog de volledige inkoopbonussen aan BG Retail te betalen.

De procedure bij het hof

De procedure bij het hof is een zogeheten herroepingsprocedure. Een arbitrale uitspraak kan door het hof worden herroepen als die uitspraak is gebaseerd op bedrog dat tijdens die arbitrageprocedure is gepleegd. Het verzwijgen van relevante informatie kan ook onder dit bedrog vallen.
In deze, door Intergamma gestarte, herroepingsprocedure gaat het om de vraag of BG Retail de arbiters en Intergamma had moeten informeren over het nu bekende feit dat haar financieel directeur bekend was met bepaalde financiële overzichten van Intergamma.

E-mails ontdekt door Intergamma

Intergamma heeft na de arbitrale uitspraken in haar papieren archief afdrukken gevonden van e-mails uit 2012. Daaruit bleek dat de financieel directeur van BG Retail jaarlijks de financiële overzichten van Intergamma kreeg. Ondanks dat deze e-mails ook al tijdens de arbitrageprocedures in het archief van Intergamma zaten, oordeelt het hof dat het Intergamma niet te verwijten valt dat zij deze e-mails toen niet had gevonden.

Oordeel van het hof

Het hof vindt dat BG Retail de arbiters en Intergamma had moeten informeren dat haar financieel directeur jaarlijks de financiële overzichten van Intergamma kreeg. Als het NAI en Intergamma dat hadden geweten, dan had dat volgens het hof tot een andere uitkomst van de arbitrageprocedures kunnen leiden. In die financiële overzichten zijn aanwijzingen te vinden dat Intergamma niet de volledige inkoopbonussen doorbetaalde aan de franchisenemers en van een financieel directeur kan verwacht worden dat hij die financiële overzichten goed kan lezen.

Gevolg van dit oordeel

Het hof verwijst de zaak terug naar het NAI, zodat het deze arbitrages tussen partijen kan heropenen of een andere maatregel kan nemen die de arbiters passend vinden. Dit vindt het hof hier de beste weg, omdat partijen bewust voor arbitrage hebben gekozen en tussen partijen ook nog andere arbitrageprocedures spelen.

Uitspraken