Laden...

Hof wijst beklag in zaak 'Sharleyne' toe

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof Arnhem-Leeuwarden > Nieuws > Hof wijst beklag in zaak 'Sharleyne' toe
Leeuwarden, 23 maart 2017

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft vandaag uitspraak gedaan inzake de klacht tegen de beslissing van het Openbaar Ministerie (OM) om niet tot strafrechtelijke vervolging over te gaan van de moeder van Sharleyne voor (medeplichtigheid aan) moord dan wel doodslag.

De klacht is ingediend door de vader van Sharleyne.

Naar het oordeel van het hof is er een redelijk vermoeden dat de moeder betrokken is geweest bij de dood van Sharleyne en vergt het openbaar belang, nu het hier gaat om een zeer ernstig misdrijf dat de rechtsorde heeft geschokt, dat de moeder alsnog wordt vervolgd.

Sharleyne bevond zich de betreffende nacht in de woning van de moeder en stond onder haar zorg en toezicht. Er zijn geen sporen in of rondom de woning aangetroffen die duiden op de aanwezigheid van andere personen ten tijde van de val. Het stilzwijgen van de moeder draagt bij aan de opvatting dat er geen derde bij betrokken was. Het moet er derhalve voor worden gehouden dat toen Sharleyne de woning op welke wijze dan ook verliet, alleen de moeder zich daar bevond. Vast staat bovendien, gezien de getuigenverklaringen, dat de moeder zich, onmiddellijk na de val, op de galerij bevond.

Deze zaak betreft een procedure volgens artikel 12 van het Wetboek van Strafvordering. Dit is een procedure waarbij een direct belanghebbende zich bij het gerechtshof kan beklagen over de beslissing van het openbaar ministerie om geen vervolging in te stellen.

Uitspraken