Laden...

Hoger beroep: geen ontslagbescherming voor klokkenluider

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof Arnhem-Leeuwarden > Nieuws > Hoger beroep: geen ontslagbescherming voor klokkenluider
Leeuwarden, 13 maart 2024
Een klokkenluider van de Omgevingsdienst IJsselland heeft vergeefs een beroep gedaan op de klokkenluidersbescherming. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, locatie Leeuwarden, laat de ontbinding van zijn arbeidsovereenkomst in stand.

Verstoorde verhoudingen

Nadat de werknemer van de Omgevingsdienst IJsselland een vast contract had gekregen, ontstond meteen een probleem met zijn leidinggevende en kort daarna ook met enkele collega’s. De werknemer bedoelde het goed, maar zijn gedrag leidde tot ergernis. Daarna werden collega’s bestookt met klachten en dreigementen van aangifte bij justitie. Het lukte niet om de problemen uit te praten, en de werknemer wilde geen mediation. Ook een ingeschakelde verkenner moest constateren dat de verhoudingen niet hersteld konden worden. 

Klokkenluidersmelding

Uiteindelijk besloot de Omgevingsdienst IJsselland de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Daar ging de werknemer niet mee akkoord. Ondertussen verscheen in een regionale krant een artikel over de werksfeer bij de dienst en gesjoemel met regels en geld. Later bleek dat de werknemer een klokkenluidersmelding had gedaan waar het Huis voor Klokkenluiders onderzoek naar ging doen.

Geen andere oplossing

Uit dat onderzoek kwamen enkele onregelmatigheden naar voren. Toch komt het gerechtshof tot de conclusie dat de eerste arbeidsgeschillen het maatschappelijk belang niet raakten. Voor de klokkenluidersmeldingen is dat wel een voorwaarde. De dienst heeft volgens het hof ook voldoende aangetoond dat de latere klokkenluidersmelding niet de reden was voor het ontbindingsverzoek. Na alles wat er gebeurd was, heeft ook de verkenner geen andere oplossing kunnen vinden dan beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

De klokkenluider is nu definitief zijn baan bij de Omgevingsdienst IJsselland kwijt.


Uitspraken