Laden...

Ingebrekestelling in stappen leidt tot verzuim

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof Arnhem-Leeuwarden > Nieuws > Ingebrekestelling in stappen leidt tot verzuim
Arnhem, 31 augustus 2021
Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft vandaag beslist in een conflict tussen een hoofdaannemer en onderaannemer.Het conflict

De onderaannemer gebruikt een ander profiel voor een nieuwe wand in een zwembad dan het bestek voorschrijft. Als de opdrachtgever dat merkt, sommeert hij de hoofdaannemer om de profielen te vervangen door de in het bestek voorgeschreven profielen. De hoofdaannemer stuurt dan een ingebrekestelling die bestaat uit 2 stappen naar de onderaannemer: 1. Laat binnen 5 dagen weten of je de profielen wilt vervangen en 2. Zorg dat binnen 3 weken de profielen zijn vervangen door de juiste profielen.

Oordeel van het hof

Het hof oordeelt dat deze ingebrekestelling geldig is uitgebracht. In de bouw is behoefte aan een ingebrekestelling in 2 stappen, omdat de hoofdaannemer vaak met verschillende onderaannemers werkt en die werkzaamheden moet coördineren. De hoofdaannemer moet ruim van tevoren weten of een onderaannemer van plan is om het geconstateerde gebrek te verhelpen. In dit geval had de opdrachtgever de hoofdaannemer gesommeerd om de profielen te vervangen. Omdat de onderaannemer vervolgens niet binnen 5 dagen heeft aangegeven dit te gaan doen raakte de onderaannemer in verzuim en mocht de hoofdaannemer de onderaannemingsovereenkomst ontbinden. 
De hoofdaannemer krijgt de gelegenheid de door hem gestelde schade nader te onderbouwen.

Deze uitspraak is een vervolg op het arrest van de Hoge Raad van 11 oktober 2019, ECLI:NL:HR:2019:1581.

Uitspraken