Laden...

Ook het hof verbiedt Hells Angels in Nederland

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof Arnhem-Leeuwarden > Nieuws > Ook het hof verbiedt Hells Angels in Nederland
Arnhem, 15 december 2020

Vandaag heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden uitspraak gedaan in hoger beroep in de zaak waarin het Openbaar Ministerie (OM) heeft gevorderd dat Hells Angels Motorcycle Club (Hells Angels), Hells Angels Motorcycle Club Holland (Hells Angels Holland) en Hells Angels Motorcycle Corporation in Nederland worden verboden.

Activiteiten in strijd met de openbare orde in Nederland

Het hof vindt dat de wereldwijde organisatie van Hells Angels moet worden gezien als een buitenlandse corporatie en de organisatie van de Nederlandse charters als een informele vereniging. Het hof vindt dat het OM voldoende heeft aangetoond dat de activiteiten van deze beide organisaties in strijd zijn met de openbare orde in Nederland en vindt een verbod van deze organisaties noodzakelijk.

Gewelddadige cultuur

Er is sprake van veelvuldig (soms zeer ernstige) gepleegde geweldsincidenten en wapenbezit waarbij leden van Hells Angels zijn betrokken, zowel wereldwijd als in Nederland. Het gaat daarbij om een structurele situatie, die niet los kan worden gezien van de cultuur van geweld die bij Hells Angels bestaat. Een belang­rijke factor is het gewelddadige imago, waarbij dat geweld op verschillende manieren wordt aangemoedigd en verheerlijkt. Een andere factor is de rivaliteit met andere motorclubs, die regelmatig leidt tot een machtsstrijd en bijbehorende geweldsconfrontaties. Deze conflicten tussen verschillende motorclubs worden daarbij meer dan eens uitgevochten te midden van het publiek op straat. Intimidatie van (ex-)leden, slachtoffers en getuigen zorgt er verder voor dat optreden door politie en justitie sterk wordt bemoeilijkt.

Het verbod van Hells Angels en Hells Angels Holland dat door de rechtbank is uitgesproken blijft dus in stand.

De charters

Het hof vindt verder dat de charters wel (onder)afdelingen van Hells Angels Holland zijn, maar zelf ook voldoen aan de kenmerken van een (informele) vereniging. Zij hebben de vrijheid om de gang van zaken op lokaal niveau te regelen (bottom-upstructuur). De charters zijn dus zelf ook rechtspersonen en vallen daarom niet onder de verboden­verklaring en ontbinding van Hells Angels Holland. Toch vindt het hof dat als de verbodenverklaring van Hells Angels en Hells Angels Holland eenmaal onherroepelijk is, de activi­teiten van de charters en de leden, als Hells Angels in Nederland, verboden zijn. Dat betekent bijvoorbeeld dat Hells Angels niet meer in het openbaar hun colors mogen dragen en de charters niet meer deze naam mogen gebruiken.

Hells Angels Motorcycle Corporation

De organisatie in de VS die de merkrechten van Hells Angels heeft, wordt niet verboden omdat niet blijkt dat die activiteiten ook in strijd zijn met de openbare orde.
 

Uitspraken