Laden...

Ook in hoger beroep straffen opgelegd in de Mestsilozaak Makkinga

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof Arnhem-Leeuwarden > Nieuws > Ook in hoger beroep straffen opgelegd in de Mestsilozaak Makkinga
Leeuwarden, 20 juni 2018

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft een bedrijf dat zich bezighoudt met het mixen en pompen van mest en de feitelijke leidinggever van dit bedrijf veroordeeld wegens overtredingen van de arbeidsomstandighedenwetgeving. De aanleiding voor deze zaak was een ongeval bij het reinigen van een mestsilo in Makkinga op 19 juni 2013, waarbij 3 mensen om het leven zijn gekomen en een persoon zwaargewond is geraakt.

Straffen

In hoger beroep zijn dezelfde straffen opgelegd als de rechtbank Overijssel eerder had gedaan (ECLI:NL:RBOVE:2017:1097). Het bedrijf is, als aansprakelijk rechtspersoon, veroordeeld tot een geldboete van € 100.000 en de directeur, als de feitelijke leidinggever, is veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur en 1 jaar voorwaardelijke celstraf met een proeftijd van 3 jaar.

Spuiwater

De verdediging had gesteld dat het bedrijf voldoende veiligheidsmaatregelen had getroffen, gelet op de hoeveelheid rundermest die toen nog in de silo zat. Volgens de verdediging is het ongeval veroorzaakt doordat spuiwater, een afvalproduct van luchtwassers in varkenstallen, aan de rundermest in de silo was toegevoegd, terwijl de veehouder dit niet aan de verdachten had gemeld. Daardoor zouden het bedrijf en de feitelijke leidinggever niet hebben geweten dat bij het schoonmaken van de silo levensgevaar of ernstige schade aan de gezondheid van de werknemers ontstond of te verwachten was.

Onvoldoende maatregelen

Het hof heeft op grond van deskundigenonderzoek vastgesteld dat het toevoegen van spuiwater weliswaar kon leiden tot nog hogere concentraties van levensgevaarlijke gassen, maar dat dit niet wegneemt dat de rundermest die in de silo aanwezig was op zichzelf al voldoende was om te kunnen spreken van levensgevaar of gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid. Het bedrijf en de feitelijke leidinggever hebben in hun bedrijfsvoering onvoldoende maatregelen getroffen om de werknemers van het bedrijf te beschermen tegen dit gevaar. Vanuit het bedrijf waren ook geen maatregelen getroffen om doeltreffend hulp te kunnen bieden aan de werknemers als het onverhoopt zou misgaan.

Uitspraken