Laden...

Uitspraak ‘kruisboogzaak’ in hoger beroep: Hof legt tbs met dwangverpleging op

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof Arnhem-Leeuwarden > Nieuws > Uitspraak ‘kruisboogzaak’ in hoger beroep: Hof legt tbs met dwangverpleging op
Arnhem, 07 juni 2024
Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft vandaag uitspraak gedaan in de zogeheten ‘kruisboogzaak’. Daarbij heeft het hof aan verdachte Kenzo K. tbs met dwangverpleging opgelegd.

Fatale steekpartij

De verdachte is op 17 september 2021 met enorm veel geweld binnengedrongen in de woning van zijn onderbuurvrouw, waar op dat moment ook haar nicht en een verpleegkundige aanwezig waren. In de woning heeft verdachte met onbeschrijflijk heftig en bizar geweld zijn onderbuurvrouw en haar nicht met messteken om het leven gebracht. De verpleegkundige is ontkomen aan dit geweld door over de rand van het balkon te klimmen, waarna zij op enig moment naar beneden is gevallen. Daarna heeft verdachte, terwijl zij zwaargewond op de grond lag, met een kruisboog gericht op haar geschoten. Ook heeft hij met de kruisboog gericht geschoten op een agent die ter plaatse was gekomen, en heeft hij een andere agent, lid van de Dienst Speciale Interventies (DSI), bedreigd door de kruisboog op hem te richten.

Veroordeling door de rechtbank

Op 23 december 2022 veroordeelde de rechtbank Overijssel verdachte voor twee keer doodslag, twee keer een poging tot doodslag en een bedreiging. De rechtbank oordeelde dat verdachte volledig ontoerekeningsvatbaar was toen hij deze feiten pleegde en dus niet strafbaar is. De rechtbank heeft verdachte ontslagen van alle rechtsvervolging en legde de maatregel terbeschikkingstelling met bevel tot verpleging van overheidswege (tbs met dwangverpleging) op.

Het oordeel van het hof in hoger beroep

Het hof acht, net als de rechtbank, bewezen dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan doodslag op de twee vrouwen en aan een poging tot doodslag op de verpleegkundige en op de agent. Van (poging tot) moord is geen sprake omdat voorbedachte raad niet bewezen kan worden. Omdat verdachte voor en tijdens zijn uiterst gewelddadige optreden ernstig psychotisch was, was hij niet in staat om na te denken over wat hij deed, of over de gevolgen daarvan. Ook is verdachte schuldig bevonden aan bedreiging van het lid van de DSI.

Strafbaarheid van verdachte

Vast is komen te staan dat verdachte op het moment van het plegen van de strafbare feiten leed aan een ernstige psychose. Zo ernstig dat verdachte tijdens zijn bizarre handelen, als hij al doorhad waar hij mee bezig was, in het geheel niet kon inzien dat dit totaal verkeerd was en dat hij daarmee moest stoppen. Zijn denken en handelen werden volledig bepaald door de psychose. Aan verdachte kan niet worden verweten dat hij psychotisch was: ook als hij kort voor de fatale gebeurtenissen drugs zou hebben gebruikt (wat niet vaststaat), dan had hij ook daarvan de gevolgen niet kunnen overzien. Dit betekent dat de bewezen strafbare feiten helemaal niet aan verdachte kunnen worden toegerekend. Verdachte is hierdoor niet strafbaar. Het hof heeft verdachte ontslagen van alle rechtsvervolging en geen straf opgelegd. 

Tbs met dwangverpleging

Wel heeft het hof aan verdachte de maatregel tbs met dwangverpleging opgelegd, omdat verdachte lijdt aan een ernstige psychische stoornis en daardoor het herhalingsgevaar groot is. Tbs betekent een gedwongen jarenlange behandeling in een gesloten inrichting, waarvan het einde niet is bepaald.
Ook moet verdachte de slachtoffers en nabestaanden een schadevergoeding betalen van in totaal ruim 150.000 euro. 

Uitspraken