Laden...

Teler mag 4 bestrijdingsmiddelen blijven gebruiken - motivering

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof Arnhem-Leeuwarden > Nieuws > Teler mag 4 bestrijdingsmiddelen blijven gebruiken - motivering
Leeuwarden, 18 juli 2023

De kortgedingrechter van de rechtbank Noord-Nederland heeft op 12 juni 2023 een teler verboden bestrijdingsmiddelen te gebruiken voor zijn perceel met lelies, zoals door omwonenden was gevraagd. 

Verbod overige bestrijdingsmiddelen

Het hof kwam op 10 juli 2023 tot een andere beslissing. De teler mag 4 bestrijdingsmiddelen nog wel gebruiken. Voor de overige bestrijdingsmiddelen geldt op het perceel voor de lelieteelt in het jaar 2023 een verbod. 

Motivering

De motivering bij de beslissing is op 18 juli 2023 gepubliceerd. Het komt erop neer dat het voorzorgsbeginsel moet worden toegepast: als een bestrijdingsmiddel mogelijk gezondheidsschade veroorzaakt kan dat middel verboden worden, ook als er nog wetenschappelijke onzekerheid is. Dat gaat niet zover dat elk risico moet worden uitgesloten. De maatregel moet evenredig zijn.

In dit geval is er geen reden om alle bestrijdingsmiddelen te verbieden. Dat is zo omdat deze teler al veel maatregelen heeft getroffen om de gevolgen voor de omwonenden te beperken én omdat de Gezondheidsraad en het RIVM niet tot een verbod hebben geadviseerd. Zij hebben kort geleden nog onderzoek gedaan naar het verband tussen bestrijdingsmiddelen en ziektes als Parkinson.

Teler komt omwonenden tegemoet

De teler heeft aangeboden in 2023 nog maar 4 specifieke bestrijdingsmiddelen te gebruiken voor de lelies op het perceel. Dat doet hij omdat hij de omwonenden tegemoet wil komen. Vanwege dat aanbod en omdat het van belang is om zo weinig mogelijk bestrijdingsmiddelen te gebruiken, staat het hof die 4 middelen toe. Het hof verbiedt het gebruik van andere bestrijdingsmiddelen op dit perceel in 2023.

Uitspraken