Laden...

Tussenarrest zaak Everink

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof Arnhem-Leeuwarden > Nieuws > Tussenarrest zaak Everink
Arnhem, 13 juli 2018

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 13 juli 2018 bij tussenuitspraak beslist over een twintigtal door de verdediging gedane verzoeken om onderzoek. De verzoeken zijn er met name op gericht om bewijsmateriaal te vinden dat Everink door anderen dan verdachte is vermoord.

Verzoeken tot onderzoek

Het hof heeft het verzoek om nader onderzoek van een vetachtige substantie die op een mes is aangetroffen en nog niet eerder is onderzocht toegewezen. Het hof heeft de andere verzoeken echter afgewezen omdat voor het onderzoek geen noodzaak bestond. In de motivering wijst het hof voor een belangrijk deel op de in eerste aanleg reeds verrichte forensische onderzoeken en de verklaringen die door forensisch deskundigen tijdens de zittingen bij de rechtbank zijn afgelegd waar de verdediging ook bij was. Ook verwijst het hof naar het na de uitspraak van de rechtbank in opdracht van het openbaar ministerie verrichte onderzoek op een plaats waar volgens een anonieme briefschrijver de telefoon van Everink zou zijn beland

Onderzoek telefoon verdachte

Het openbaar ministerie laat een onderzoek verrichten naar een gezondheids-app op de telefoon van verdachte. Het hof verwierp het betoog van de verdediging dat de advocaat-generaal daartoe geen opdracht mocht geven. Het openbaar ministerie heeft onder meer toegezegd ten behoeve van de verdediging kopieën te zullen maken van de door de politie veiliggestelde desktop en laptop van verdachte.

Inhoudelijke behandeling

De inhoudelijke behandeling vindt waarschijnlijk pas begin volgend jaar plaats. Dit houdt verband met de duur van de onderzoeken en met het zittingsrooster van het hof in het najaar van 2018.

Uitspraken