Laden...

Veroordeling voor betrokkenheid bij voorbereidingshandelingen voor de productie van drugs en illegale opslag van vuurwerk

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof Arnhem-Leeuwarden > Nieuws > Veroordeling voor betrokkenheid bij voorbereidingshandelingen voor de productie van drugs en illegale opslag van vuurwerk
Arnhem, 12 januari 2024
Op 12 januari 2024 heeft het Hof Arnhem-Leeuwarden een 46-jarige man veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van vier maanden (met aftrek van voorarrest) vanwege betrokkenheid bij voorbereidingshandelingen voor de productie van synthetische drugs en de illegale opslag van vuurwerk. 

De rechtbank had de man veroordeeld vanwege betrokkenheid bij productie van synthetische drugs en ook de advocaat-generaal had daarvoor een veroordeling gevraagd. De in het huis en de schuren van de man aangetroffen goederen en chemicaliën passen volgens het NFI vooral bij het voorbereiden/bevorderen van de productie van drugs en minder bij de productie van drugs zelf. Onder meer om die reden heeft het hof de man vrijgesproken van betrokkenheid van productie van synthetische drugs.

Hof straft lager dan de rechtbank

Het hof komt tot een aanzienlijke lagere straf dan de rechtbank had opgelegd en de advocaat-generaal had geëist. Dat is deels een gevolg van het feit dat het hof slechts tot bewezenverklaring van voorbereidingshandelingen voor de productie van synthetische drugs komt, maar ook omdat een aanzienlijke strafkorting is gegeven aan verdachte vanwege een forse schending van de redelijke termijn in hoger beroep – de hoger beroepsprocedure heeft meer dan zes jaar geduurd en de feiten dateren uit 2015- en vanwege een vastgesteld vormverzuim bij zijn aanhouding. Verdachte is namelijk door een fout van een van de leden van het arrestatieteam bij zijn aanhouding in zijn buik geschoten. De gevolgen voor verdachte hiervan zijn enorm geweest en hij ondervindt nog dagelijks de gevolgen. 


Zonder deze omstandigheden had het hof verdachte een beduidend langere onvoorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd. 

Hof verwerpt niet-ontvankelijkheidsverweer

De verdediging had bepleit het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk te verklaren vanwege een aantal omstandigheden, waaronder vormverzuimen bij zijn aanhouding, de overmatige schending van de redelijke termijn en de stelling van verdachte dat de beelden van zijn aanhouding door de politie gemanipuleerd zouden zijn. Het hof heeft dit niet-ontvankelijkheidsverweer verworpen. Voor het door het hof vastgestelde vormverzuim bij de aanhouding van verdachte en de schending van de redelijke termijn is wel strafkorting aan verdachte gegeven. In dit verband is ook door het hof overwogen dat er onvoldoende aanleiding is om te veronderstellen dat de beelden van de aanhouding van verdachte door de politie zijn gemanipuleerd, zoals door verdachte is gesuggereerd, en geen sprake is van verdere vormverzuimen. 

Uitspraken