Laden...

Wijziging vergoeding proceskosten in Mulderzaken

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof Arnhem-Leeuwarden > Nieuws > Wijziging vergoeding proceskosten in Mulderzaken
Leeuwarden, 01 mei 2019

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft vandaag een arrest gewezen over proceskostenvergoedingen in procedures die in het kader van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wet Mulder) worden gevoerd. In het arrest komt het hof tot een andere benadering dan voorheen.

Vergoeding proceskosten bij vernietiging sanctiebeschikking

Tot nu toe werd er ook een proceskostenvergoeding toegekend in gevallen waarin alleen de beslissing van de kantonrechter of de officier van justitie moest worden vernietigd, terwijl de sanctiebeschikking in stand bleef. Het hof is nu van oordeel dat er alleen nog aanleiding is voor een proceskostenvergoeding als de sanctiebeschikking wordt vernietigd.

Bedoeling van de wetgever

Dit beoordelingskader sluit aan bij de regeling van artikel 591a van het Wetboek van Strafvordering (vergoeding van kosten als een rechtszaak/procedure is geëindigd zonder oplegging van een straf of maatregel), die onder andere geldt voor overtredingen die in ernst niet substantieel afwijken van gedragingen die via de Wet Mulder worden afgedaan. Ook doet deze benadering recht aan de bedoeling van de wetgever om het aanwenden van rechtsmiddelen in de Mulder-procedure met name gericht te laten zijn op de vraag of de sanctie terecht is opgelegd.

De onderhavige zaak

Het hof vernietigt in de onderhavige zaak de beslissingen van de kantonrechter en de officier van justitie, maar is van oordeel dat de sanctiebeschikking terecht is opgelegd.  Daarom wordt het verzoek om een proceskostenvergoeding afgewezen.

Uitspraken