Laden...

Voorzieningen voor slachtoffers

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof Den Haag > Bezoekinformatie > Voorzieningen voor slachtoffers

Gebruik maken van slachtoffervoorzieningen

Bent u van plan als slachtoffer de strafzitting te bezoeken? Neem vooraf contact op met het slachtofferloket om begeleiding te krijgen voor, tijdens en na de zitting. Het Slachtofferloket informeert, adviseert en begeleidt slachtoffers tijdens het hele strafproces. Het is een samenwerking tussen politie, Openbaar Ministerie en Slachtofferhulp Nederland.
Contactinformatie vindt u op de website van de Rijksoverheid (rijksoverheid.nl)

De rechtbank en het gerechtshof maken uit oogpunt van onafhankelijke rechtspraak geen deel uit van dit loket. Toch heeft het gerechtshof ook voorzieningen voor u als u zonder afspraak een strafzitting bijwoont als slachtoffer.

 

Afspraak met begeleiding via het Slachtofferloket

Als u van te voren een afspraak met een begeleider via het Slachtofferloket heeft gemaakt, kunt u onderstaande stappen volgen:

  • u meldt zich eerst bij het loket direct na de draaideur. U wordt gevraagd door de toegangscontrole te gaan
  • u gaat terug naar het loket (direct na de draaideur) en u krijgt een kaart waarmee u zich kunt melden bij het Slachtofferloket
  • uw begeleider haalt u op in de wachtruimte tegenover de draaideur en gaat verder met u mee

Als u eerst een afspraak heeft gemaakt, worden uw wensen van te voren geïnventariseerd. Onder meer omtrent beperking van contact met (de familie van) de verdachte in de publieke ruimtes, spreekrecht, zitplaats in de rechtszaal en gebruik van wachtruimte.

Loket direct na de draaideur.
Wachtruimte bij Slachtofferloket, tegenover de draaideur.

Geen afspraak, zonder begeleiding

Als u geen afspraak heeft gemaakt met een begeleider via het Slachtofferloket, kunt u onderstaande stappen volgen:

  • u hoeft zich niet eerst te melden bij het loket direct na de draaideur
  • u gaat eerst door de toegangscontrole
  • u vraagt bij de informatiebalie waar de zaak wordt behandeld waarvoor u komt (aangeven dat u als slachtoffer de zitting bijwoont is nog niet noodzakelijk, maar mag uiteraard wel)
  • de medewerker van de informatiebalie verwijst u naar de juiste bodebalie

Melden bij de bodebalie

U meldt zich bij de bodebalie. De bode stelt u een aantal vragen, o.a. in welke hoedanigheid u de zitting bij komt wonen (hier geeft u aan dat u slachtoffer bent), waar u wilt zitten in de zaal en of u gebruik maakt van uw spreekrecht. De bode zal de rechter voorafgaand aan de zitting over uw wensen informeren.

Privéruimtes

Het gerechtshof Den Haag beschikt over kamers waar u afgezonderd kunt zitten. U kunt bij de bode aangeven dat u gebruik wilt maken van een kamer.

Extra begeleiding

Het gerechtsgebouw is een publieke ruimte die, in beginsel, voor iedereen toegankelijk is. U kunt in de algemene ruimtes (familie van) de verdachte, maar ook ander publiek of journalisten tegenkomen. Wilt u het contact met de verdacht rondom de zitting beperken? Dan raden wij u aan om van te voren een afspraak te maken via het slachtofferloket (rijksoverheid.nl).

Toegangscontrole
Informatiebalie

 

Zitting

In overleg met de bode kunt u als eerste, tegelijkertijd met ander publiek of als laatste de zaal betreden. Uw rol als slachtoffer tijdens de behandeling van de strafzaak is beperkt. De rechter kan u vragen het woord te voeren als u een schadeopgaveformulier heeft ingeleverd, als u van uw spreekrecht gebruik maakt of wanneer u als getuige optreedt.