Laden...

Centrale balie

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Opening Centrale Balie Paleis van Justitie Den Haag

De Centrale Balie is toegankelijk voor bezoekers van 08:30 uur tot 17:00 uur. De kas is toegankelijk tot 16:30 uur.

Onze diensten staan hieronder omschreven op alfabetische volgorde. Per dienst kunt u zien wat de mogelijkheden zijn.

Waarvoor kunt u bij de Centrale Informatiebalie terecht?

 • Apostille en legalisatie  : u kunt uw aanvraag per post opsturen naar de Centrale Balie. De afgehandelde aanvraag zullen wij aangetekend per post aan u retourneren. Houdt u er wel rekening mee dat de verwerking van uw aanvraag minimaal 2 werkdagen zal bedragen.
 • Ouderlijk gezag | via www.rechtspraak.nl. U heeft wel uw DigiD nodig.
 • Inname post: via de brievenbus. Aan koeriers wordt gevraagd om hun post af te geven bij de personeelsingang op de Prins Clauslaan 20, dus niet via de hoofdingang. De koerier meldt zich en legt de poststukken neer vóór het beveiligingsloket. Een postmedewerker zal vanachter het loket voor ontvangst een stempel zetten of tekenen. We gebruiken geen digitale apparaten meer om te tekenen voor ontvangst.
 • Rijbewijzen: voor het inleveren en ophalen van uw rijbewijs vragen wij u contact op te nemen met het Openbaar Ministerie, telefoonnummer 088 699 13 00.
 • Kasbetalingen: voor apostilles en legalisaties zal een nota verzonden worden. Ook overige griffiegelden via een bankbetaling aan het LDCR (bedrijven hebben meestal een rekening courant).
 • Instellen hoger beroep en cassatie | dit kan per post, per e-mail of per veilig mailen naar de betreffende afdeling (volmacht geven aan een medewerker).
 • verzet: stuur uw verzetschrift per post naar het adres vermeld in de strafbeschikking.
 • Algemene voorwaarden: deze kunnen per post en e-mail aangevraagd of gedeponeerd worden.
 • Echtscheidingsbeschikking opvragen: dit afschrift is schriftelijk aan te vragen per post of veilig mailen.  
 • Non-appèl verklaring: aanvraag per post naar de administratie.
 • Non-failliet verklaring: aanvraag per post naar de administratie.  
 • Nalatenschappen: per post naar de administratie.
 • Huwelijkse voorwaarden: per post naar de administratie.
 • Eigen aangifte faillissement: per post naar de administratie.
 • Tolkenbureau: afgetekende tolkenoproepen per post of mail naar het Tolken- en Vertaalbureau.
 • Erfrechtverzoeken: per post naar de administratie.
 • Uittreksel uit het gezagsregister: aanvragen per mail, per post of per DigiD.
 • Deurwaardersexploten: exploten kunnen in een gesloten envelop worden aangeboden via de brievenbus.
 • Togaverhuur: is weer mogelijk.
 • Inzagekamer: is weer toegankelijk.

Postadres Centrale Informatiebalie gerechtshof Den Haag

Gerechtshof Den Haag, Centrale Balie
Postbus 20302
2500 EH Den Haag

Telefoonnummers

 • Algemeen/civiele zaken: 088 362 23 33
 • Strafzaken: 088 699 26 60