Centrale balie

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Informatiepunt

De Centrale balie in het paleis van justitie is het algemene informatiepunt van rechtbank Den Haag en gerechtshof Den Haag.
Het Openbaar Ministerie (arrondissementsparket) heeft er ook twee loketten.

De Centrale balie is iedere werkdag geopend van 8.30 uur tot 17.00 uur. U vindt de Centrale balie op de eerste verdieping.

De kas en de inzagekamer zijn geopend van 8.30 uur tot 16.30 uur.

 

 

Diensten

U kunt bij de Centrale balie terecht voor:

 • Aanvraagformulieren voor curatele, bewind en mentorschap.

 • Algemene informatie over de gerechten en procedures.
 • Algemene leveringsvoorwaarden van ondernemingen: inzage (na afspraak) en deponeren.
 • Bezwaar-, klaag- en verzoekschriften indienen.
 • Dossiers en processtukken inzien (tot uiterlijk 16.30 uur en na telefonische afspraak; inzage is beperkt tot partijen/verdachte en advocaat, slachtoffer).
 • Faillissementen aanvragen.
 • Gezamenlijk ouderlijk gezag aanvragen.
 • Hoger beroep en cassatie instellen (legitimatie verplicht!).
 • Tolken- en vertaaldeclaraties en declaraties van getuigen of deskundigen indienen.
 • Informatie over uw straf.
 • Informatiebrochures van het ministerie van Justitie en de Raad voor de rechtspraak.
 • Inzage register nevenfuncties rechters.
 • Kasbetalingen en griffierechten (tot uiterlijk 16.30 uur).
 • Legaliseren van documenten (door middel van apostille of legalisatie).
 • Nalatenschappen aanvaarden en verwerpen.
 • Poststukken en spoedpost afgeven (al dan niet met een ontvangstbevestiging).
 • Schuldsanering aanvragen.

U kunt bij de loketten van het arrondissementsparket terecht voor:

 • Rijbewijs ophalen of inleveren.
 • Dagvaardingen/oproepen, voegingsformulieren of andere stukken ophalen.
 • Afgifte van een verlof tot begraven.

 

 

Tolken- & Vertaalbureau

Het Tolken- en Vertaalbureau is een onderdeel van de Centrale Balie. Dit bureau draagt zorg voor het efficiënt inzetten van tolken bij zittingen en zet vertaalwerk uit bij beëdigd vertalers.

Mediationinformatiepunt

Naast de Centrale Balie is het mediationinformatiepunt gevestigd. Mediation is het gezamenlijk oplossen van een geschil, met behulp van een neutrale, vakbekwame conflictbemiddelaar, de mediator.