Laden...

Even voorstellen: een schrijfjurist belastingrecht

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof Den Haag > Nieuws > Even voorstellen: een schrijfjurist belastingrecht
Den Haag, 22 september 2020

In nieuwsprogramma’s op tv zie je geregeld een persoon in toga uitspraak doen in een rechtszaak. Wat is er allemaal voor nodig om tot een uitspraak te komen? Wie werken er aan mee om dit mogelijk te maken? Het gerechtshof Den Haag behandelt straf-, handels-, familie- en belastingzaken in hoger beroep. Hoger beroep houdt in dat als je het niet eens bent met een uitspraak van de rechtbank in jouw zaak, je naar het hof kunt om een nieuwe beoordeling te vragen.

Tijdens de Week van de rechtspraak vertelt elke dag een andere medewerker over zijn of haar werk bij ons hof. Zo geven we een inkijk achter de schermen. Vandaag is Roxanne Wijkstra, schrijfjurist belastingrecht, aan het woord.

“Een boeiende functie. Je houdt je echt met de inhoud van een belastingzaak bezig. Je verricht onderzoekend werk,” zo omschrijft Roxanne Wijkstra haar functie van schrijfjurist bij het team belastingrecht van het gerechtshof Den Haag. Ze vervult deze functie nu ruim 2 jaar.

Loopbaan

Roxanne behaalde een master fiscaal recht aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en een master notarieel recht aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens haar studie werkte ze als vrijwilliger bij de Belastingwinkel van de UvA om mensen te helpen bij hun aangifte inkomstenbelasting en eenvoudige bezwaarschriften inkomstenbelasting. Tijdens een stage bij het kantoor Ernst & Young hield ze zich bezig met indirecte belastingen. Na haar studie werkte ze daar nog ruim 3 jaar als consultant. Daarna verruilde ze deze commerciële omgeving voor het gerechtshof Den Haag.

Belastingzaken

“Als schrijfjurist ben je ondersteunend aan de raadsheren,” vertelt Roxanne. “Elke week krijg je een zaak toegewezen die op zitting komt. Je bekijkt dan of het geschil gaat over de feiten of over de uitleg van een rechtsregel. Soms is er onenigheid op beide vlakken. Dat breng je in kaart, je zoekt juridische aspecten uit en als er stukken ontbreken, dan neem je contact met partijen op. Je bevindingen leg je neer in een schriftelijk stuk. Dat stuk wordt met de 3 raadsheren, die de zaak behandelen, besproken tijdens een vooroverleg. Tijdens de zitting ben je griffier en zorg je voor de verslaglegging. Vervolgens ben je bij de raadkamer aanwezig waar de raadsheren het oordeel bespreken. Als schrijfjurist werk je de beraadslaging in de raadkamer uit en geef je een voorzet voor het schriftelijk oordeel.” Raadsheren behandelen meerdere zaken op een zittingsdag, telkens met een andere schrijfjurist of juridisch medewerker die ondersteuning biedt bij die zaak.

“Ik behandel alle type belastingzaken,” geeft Roxanne aan. “Je bent echt allround. Ik vind zaken over omzetbelastingen leuk om te doen. Dit sluit aan bij mijn vorige baan. Als die zaken binnenkomen, dan wordt daar bij de indeling van de zaken rekening mee gehouden. De meeste zaken gaan over inkomstenbelastingen. Er zijn ook veel zaken over de WOZ-waarde.”

In het nieuws

Roxanne geeft aan dat ze met name met raadsheren samenwerkt. Ze heeft ook contact met de medewerkers van de griffie, ofwel de administratie. Roxanne zegt: “Het is natuurlijk best individualistisch werk, maar met de schrijfjuristen sparren we wel geregeld. Ik vind het leuk als een zaak van ons het nieuws haalt. Dan zie je dat je echt iets doet dat van belang is.”

Uitspraken