Laden...

Rechtsgebieden

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOver het gerechtshof > Organisatie > Rechtsgebieden

Belastingrecht

Wanneer u het niet eens bent met een beslissing van de rechtbank op het gebied van belastingen kunt u zelf hoger beroep instellen. In tegenstelling tot de andere zaken bij het gerechtshof heeft u hiervoor geen advocaat of bijvoorbeeld belastingadviseur nodig.

De zittingen in belastingzaken zijn meestal achter gesloten deuren, vanwege de privacyaspecten en uit concurrentieoverwegingen. De procederende partij kan wel om openbaarheid van een zitting vragen. Is het hoger beroep (mede) gericht tegen een fiscale boete dan is voor dat deel van het beroep de zitting wel openbaar. Hiertegen kan bezwaar gemaakt worden (schriftelijk) voorafgaand aan of aan het begin van de zitting. Het hof zal dan beslissen of de zitting openbaar is of niet.

Civiel recht

De afdeling civiel recht is onderverdeeld in drie teams, twee handelsteams en een familieteam.

De juridische ondersteuning wordt gevormd door secretarissen, schrijfjuristen, juridisch assistenten en een stafjurist met sectorbrede taken.

Geen openbare zittingen bij familierecht

De behandeling van een familierechtelijke zaak vindt plaats achter gesloten deuren vanwege het persoonlijke karakter van de onderwerpen die aan bod komen. De uitspraken zijn wel openbaar. De advocaten krijgen gelegenheid om kort hun verzoek- of verweerschrift toe te lichten. Het hof stelt daarna partijen in de gelegenheid hun mening naar voren te brengen en stelt hen vragen om een duidelijk beeld van de zaak te krijgen. De uitspraak volgt meestal 4 weken na de mondelinge behandeling. In spoedeisende zaken is de termijn zo mogelijk korter.

Strafrecht

De Afdeling strafrecht van het gerechtshof Den Haag behandelt strafzaken in hoger beroep. De zaken worden aangedragen door een advocaat-generaal van het Ressortsparket Den Haag (onderdeel van het Openbaar Ministerie). Verdachten worden verdedigd door een advocaat. De uitspraak is altijd 14 dagen na de laatste zitting. Dit is een wettelijke termijn.

De afdeling is onderverdeeld in drie teams.

De juridische ondersteuning van de afdeling wordt gevormd door secretarissen en stafjuristen met sectorbrede taken.

De teams in de afdeling strafrecht formeren kamers voor de behandeling van zaken. De meervoudige kamers behandelen strafzaken die al eerder door een arrondissementsrechtbank zijn behandeld en waarbij de verdachte dan wel de Officier van Justitie of beiden in hoger beroep is (zijn) gegaan. Bij het gerechtshof Den Haag gaat het hierbij om de arrondissementen Den Haag en Rotterdam.

De afdeling behandelt ook bijzondere zaken zoals beklagzaken (de zogenaamde artikel 12 strafvorderingsprocedure). Dit zijn zaken waarin een klacht van een belanghebbende behandeld wordt nadat een Officier van Justitie besloten heeft om niet tot vervolging over te gaan en de belanghebbende het daar niet mee eens is.

Kleinere en eenvoudigere zaken worden behandeld door één raadsheer (de zogenoemde enkelvoudige kamer). Deze zaken betreffen bijvoorbeeld het rijden onder invloed dan wel het weigeren van een blaastest of bloedonderzoek.