Laden...

Aangepast zittingsrooster gerechtshof 's-Hertogenbosch

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof s-Hertogenbosch > Nieuws > Aangepast zittingsrooster gerechtshof 's-Hertogenbosch
's-Hertogenbosch, 23 maart 2020

Het gerechtshof 's-Hertogenbosch stelt alle rechtszaken uit, in ieder geval tot en met 6 april. Alleen rechtszaken die geen uitstel dulden, worden in deze periode op een zitting behandeld. Waar dat kan behandelen we zaken die door moeten gaan via telehoren. In dat geval nemen we daarover contact op met de betrokkenen.

Met vragen over de behandeling van uw zaak kunt u contact opnemen met de administratie van het team dat uw zaak behandelt. De contactgegevens van de teams vindt u op de contactpagina op Rechtspraak.nl. Media kunnen contact opnemen met Communicatie & Voorlichting.

Hieronder een overzicht van de zittingen die wel doorgaan in deze periode.

Belastingrecht

Uitspraken in belastingrechtzaken worden in deze periode zonder publiek gedaan. Telkens op dinsdag publiceren wij hier de zaaknummers van de belastingrechtzaken waarin aan het eind van de week uitspraak zal worden gedaan. Wanneer partijen de uitspraak op de uitsprakendag willen vernemen, of wanneer zij bij hun uitspraak aanwezig willen zijn, dan kunnen zij daarover vooraf contact opnemen met de administratie van belastingrecht.

Familie- en Jeugdrecht

Alleen de spoedzaken gaan door. Het gaat dan om plaatsing in een gesloten jeugdinrichting, maatregelen als ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing, spoed kort gedingen en voorlopige voorzieningen. De rol- en rekest administraties werken zoveel mogelijk door en uitspraken worden gedaan.

Handelsrecht

Bij handelsrecht in hoger beroep gaan alleen spoedeisende zittingen door. Daarnaast gaat de rolzitting door, deze is zoals gewoonlijk schriftelijk, evenals uitspraken. 

Strafrecht

Pro-forma’s en uitspraken
Er wordt iedere dag één strafzitting gehouden. Daarop worden tot en met 27 maart uitspraken gedaan in strafzaken die 14 dagen daarvoor op een openbare terechtzitting zijn behandeld. Daarnaast komen op deze zittingen uitsluitend zogeheten pro-forma zaken aan de orde. Dat zijn strafzaken waarin de verdachte in voorlopige hechtenis zit en waarvan de wet voorschrijft dat over die voorlopige hechtenis binnen bepaalde termijnen door de rechter een beslissing moet worden genomen. Op geen van deze strafzittingen worden zaken inhoudelijk behandeld.

Raadkamer gevangenhouding
Naast de dagelijkse strafzittingen is er elke week één zogeheten raadkamer gevangenhouding. Die is zoals gebruikelijk op donderdag. Op deze raadkamer wordt voor de eerste keer na het eindvonnis van de rechtbank in hoger beroep beslist over de vraag of de verdachte ook gedurende de behandeling in hoger beroep voorlopig gehecht moet blijven. Op de raadkamer komen ook beslissingen van de rechtbank aan de orde in strafzaken die nog bij de rechtbank in behandeling zijn en waarbij de verdediging of het openbaar ministerie het niet eens is met een beslissing van de rechtbank over de voorlopige hechtenis.

Verdachten kunnen afstand doen van hun recht bij de behandeling van hun zaak aanwezig te zijn. Wanneer zij wel bij de zitting aanwezig willen zijn wordt het vervoer op een passende manier geregeld door het openbaar ministerie.

De mogelijkheid voor horen op afstand wordt waarschijnlijk vanaf 23 maart gerealiseerd.

Uitspraken