Beslaglegging verzekeringsgelden Chemie-Pack deels opgeheven

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof s-Hertogenbosch > Nieuws > Beslaglegging verzekeringsgelden Chemie-Pack deels opgeheven
's-Hertogenbosch, 08 juni 2011

Het gerechtshof heeft in hoger beroep bepaald dat het waterschap Brabantse Delta het beslag op de verzekeringsgelden van Chemie-Pack deels moet opheffen. Het gaat om een bedrag van ruim € 382.000,- bestemd voor loonkosten en enkele investeringen en om een bedrag van € 150.000 voor de kosten van juridische bijstand, waarvoor Chemie-Pack een aparte verzekering had afgesloten.

Chemie-Pack is in hoger beroep gegaan van de uitspraak van de kortgedingrechter in Breda. Die oordeelde op 27 april 2011 dat het waterschap Brabantse Delta het beslag niet hoefde op te heffen. Chemie-Pack had in de ogen van de rechtbank onvoldoende aannemelijk gemaakt dat zij met het vrijgekomen geld een reëel perspectief zou hebben op voorzetting van haar bedrijf.

Het hof heeft de zaak opnieuw beoordeeld en komt tot de conclusie dat bij gedeeltelijke opheffing van het beslag een kans bestaat dat Chemie-Pack haar activiteiten kan voortzetten en dat de werkgelegenheid voor de resterende 19 werknemers van het bedrijf behouden blijft. Het hof is van oordeel dat dit belang nu zwaarder weegt dan het belang van het waterschap bij volledige handhaving van het beslag. Het is aannemelijk dat, ook nadat een deel van het beslag wordt vrijgegeven, er nog een ruime geldsom voor het waterschap overblijft.

Achtergrond

Als gevolg van de brand bij Chemie-Pack in Moerdijk op 6 januari 2011 heeft het waterschap Brabantse Delta kosten gemaakt voor onder meer het afdammen van sloten en het verwijderen en verwerken van bluswater. Het waterschap wil deze kosten op Chemie-Pack verhalen. Om er zeker van te zijn dat voldoende geld beschikbaar blijft, heeft het waterschap beslag gelegd op de verzekeringsgelden die aan Chemie-Pack uitgekeerd gaan worden.

Na de brand, waarbij het pand van Chemie-Pack nagenoeg volledig is verwoest, is een deel van de bedrijfsvoering voortgezet in de vestiging in Oud Gastel. Het bedrijf heeft maatregelen getroffen om de omzet daar te vergroten en de kosten te verlagen, onder meer door het personeelsbestand terug te brengen. Vanwege het beslag is Chemie-Pack nu niet in staat de kosten voor het afvloeiende personeel, het vakantiegeld en het werkgeversdeel over de lonen in juni 2011 te betalen. Ook is er geen geld voor het doen van investeringen die het rendement zouden kunnen vergroten.

Uitspraken

Meest gelezen berichten