Laden...

Hof wil meer informatie van partijen in Chroom-6-zaak

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof s-Hertogenbosch > Nieuws > Hof wil meer informatie van partijen in Chroom-6-zaak
's-Hertogenbosch, 07 mei 2019

Stoffen NL-POMS en 4 voormalige medewerkers van Defensie hebben de Staat aansprakelijk gesteld voor de geleden schade na blootstelling aan Chroom-6 tijdens hun werk op een POMS-locatie van Defensie. Het hof wil nu eerst tijdens een zitting van beide partijen op een aantal punten meer informatie.

Oordeel rechtbank

De rechtbank Limburg verklaarde de eisers eerder niet ontvankelijk. De 4 voormalige ambtenaren zouden hun zaak eerst aan de bestuursrechter moeten voorleggen en de zaak van de Stichting Gedupeerden Gevaarlijke Stoffen NL-POMS*) kon volgens de rechtbank niet als collectieve actie worden behandeld. De eisers gingen daartegen in hoger beroep.

Tussenuitspraak hof

Over de ontvankelijkheid van de voormalige ambtenaren en van de Stichting neemt het hof nu nog geen beslissing. Wel vindt het hof dat de Stichting in wezen een financiële schadevergoeding vordert, en dat is niet mogelijk via deze collectieve actie.

Meer informatie

Voor het hof een einduitspraak kan doen in deze zaak wil het nu eerst tijdens een zitting van de partijen meer informatie ontvangen, ook in verband met het in juni 2018 verschenen rapport van het RIVM. In dat rapport is, kort gezegd, geconcludeerd dat het preventie- en zorgbeleid van Defensie op de POMS-locaties ontoereikend is geweest.
Verder wil het hof van partijen een nadere reactie op de vraag of zij met hun zaak eerst naar de bestuursrechter moeten. Het hof wil daarnaast van de Staat horen wat de stand van zaken is ten aanzien van de aansprakelijkheidsstellingen van de voormalig ambtenaren. Ten slotte wil het hof tijdens de zitting ook onderzoeken of een minnelijke regeling tussen de partijen mogelijk is.


*) POMS staat voor ‘Prepositioned Organizational Material Storage sites’.

Uitspraken