Ontwikkelaar skihal Terneuzen heeft geen recht op schadevergoeding

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof s-Hertogenbosch > Nieuws > Ontwikkelaar skihal Terneuzen heeft geen recht op schadevergoeding
's-Hertogenbosch, 02 januari 2018

Het gerechtshof in ’s-Hertogenbosch heeft vandaag in hoger beroep beslist dat de gemeente Terneuzen geen schadevergoeding hoeft te betalen aan de ontwikkelaar van de skihal in de gemeente. De ontwikkelaar eiste een bedrag van bijna 15 miljoen euro van de gemeente. Hij vond dat hij onvoldoende medewerking heeft gekregen bij het invullen van de winkelruimtes onder de skihal. Het hof oordeelt - net al de rechtbank eerder - dat de gemeente in de afgelopen jaren haar verplichtingen ten opzichte van de ontwikkelaar is nagekomen en wijst de vordering af.

Positief

De ontwikkelaar is sinds 2005 bezig met de ontwikkeling van winkelruimtes onder de skihal in Terneuzen. De gemeente had hiervoor in eerste instantie (2006) een vergunning verleend. Kort daarna verzocht de ontwikkelaar om een andere invulling van de winkelruimtes. Dit verzoek paste niet binnen de bestaande regelgeving, maar de gemeente stond hier wel positief tegenover. Ze beloofde waar nodig medewerking te verlenen. Om een vrijstelling (van het bestemmingsplan) af te geven, was een verklaring van geen bezwaar door de Provincie nodig. Gedeputeerde Staten van Zeeland wees dit verzoek echter af (2009), waardoor de gemeente geen vrijstelling kon afgeven. Vervolgens heeft de gemeente nog geprobeerd om de Provincie te overtuigen van het belang van de ruimere winkelinvulling. Dit heeft echter niet tot het door de ontwikkelaar gewenste resultaat geleid.

Onvoldoende medewerking

De ontwikkelaar vindt dat hij door het uitblijven van toestemming voor een ruimere invulling van de winkelruimtes schade heeft geleden. Hij stelt de gemeente aansprakelijk voor de gederfde huurinkomsten. Het exacte bedrag zou - als de vordering was toegewezen - nog moeten worden vastgesteld in een zogenoemde ‘schadestaatprocedure’.

Uitspraken

Meest gelezen berichten