Meervalkwekerijen vangen ook in hoger beroep bot

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshof s-Hertogenbosch > Nieuws > Meervalkwekerijen vangen ook in hoger beroep bot
's-Hertogenbosch, 01 mei 2018

Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft beslist dat een groep meervalkwekerijen uit de Peel geen schadevergoeding hoeft te krijgen van de overheid. De groep had die geëist omdat een andere viskwekerij door het gebruik van subsidie zodanig kon concurreren dat zij forse schade heeft geleden. De rechtbank Oost-Brabant oordeelde eerder ook al in het nadeel van de kwekerijen.

Subsidie

De Staat der Nederlanden, de provincie Noord-Brabant en de Metropoolregio Eindhoven hebben in 2004 subsidie toegekend aan de Stichting Aquacultuur zuidoost Nederland (Sazon) voor het project ‘Duurzame kweek en verwerking van tilapia in de Peel’. Na afloop van de projectperiode is Sazon gestopt met het kweken van tilapia en heeft het zich volledig gericht op de kweek van meerval. De bestaande meervalkwekerijen in de regio kwamen door deze nieuwe concurrent in de problemen.

Bestuursrechter

De bestaande meervalkwekerijen hebben de Staat, de provincie en de metropoolregio verzocht om de subsidie terug te vorderen, omdat zij vonden dat Sazon niet aan de subsidievoorwaarden had voldaan. Sazon gebruikte namelijk de bedrijfsmiddelen die met behulp van de subsidie waren aangeschaft nu voor de kweek van meerval. Ook hebben de meervalkwekerijen deze overheden om nadeelcompensatie gevraagd. Hierover zijn meerdere procedures gevoerd bij de bestuursrechter, waarbij de meervalkwekerijen in het ongelijk zijn gesteld.

Leer van de formele rechtskracht

Vervolgens zijn de meervalkwekerijen naar de civiele rechter gestapt voor een schadevergoeding. Zij vinden namelijk dat de Staat, de provincie en de metropoolregio onrechtmatig hebben gehandeld tegenover hen. De overheden hebben zich vervolgens verweerd met een beroep op de ‘leer van de formele rechtskracht’. Dat houdt in dat de civiele rechter ervan uit moet gaan dat een bestuursrechtelijk besluit - in dit geval het toekennen van de subsidie - rechtmatig was omdat de bestuursrechter de meervalkwekerijen ongelijk heeft gegeven.

Oordeel

De meervalkwekerijen vinden dat de overheden verdoezeld en zelfs bevorderd hebben dat Sazon de subsidievoorwaarden heeft overtreden. De meervalkwekerijen hebben de rechters allerlei stukken laten zien die dit zouden moeten bewijzen. Het hof kan dat echter niet uit die stukken afleiden. Het was Sazon niet verboden om na afloop van het project meerval te gaan kweken met de bedrijfsmiddelen die met de subsidie zijn aangeschaft. Dat is de reden waarom de meervalkwekerijen nadeel hebben gehad van de subsidieverlening aan Sazon.

Uitspraken

Meest gelezen berichten