Laden...

'Vrouwen Partij' (VP) en 'Niet Stemmers' mogen op stembiljet

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRaad van State > Nieuws > 'Vrouwen Partij' (VP) en 'Niet Stemmers' mogen op stembiljet
Den Haag, 13 januari 2017

De Kiesraad heeft terecht de aanduiding 'Vrouwen Partij (VP)' van de politieke groepering Vrouwen Partij en de aanduiding 'Niet Stemmers' van de Vereniging voor Niet-Stemmers opgenomen in het kiesregister voor de eerstvolgende Tweede Kamerverkiezingen. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft de bezwaren dat deze aanduidingen misleidend zijn of verwarring veroorzaken, ongegrond verklaard. Dit blijkt uit twee uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van vandaag (13 januari 2017).

Kieswet

Op grond van de Kieswet moet de Kiesraad de registratie van een aanduiding van een politieke partij weigeren als deze "geheel of voornamelijk overeenkomt met de aanduiding van een andere partij" die ook aan de Tweede Kamerverkiezingen meedoet en daardoor verwarring is te verwachten. De Kiesraad mag een aanduiding ook niet registreren als de aanduiding misleidend is voor kiezers.

Vrouwen Partij

De Vrijzinnige Partij vindt dat de Kiesraad de aanduiding 'Vrouwen Partij (VP)' niet in het kiesregister had mogen inschrijven, omdat kiezers door de toevoeging (VP) in verwarring kunnen raken. De Vrijzinnige Partij wordt naar eigen zeggen in de Tweede Kamer en door journalisten ook met VP aangeduid.

Hoewel de letters VP "in het maatschappelijk verkeer" wellicht worden gebruikt om de Vrijzinnige Partij aan te duiden, heeft de Vrijzinnige Partij deze letters niet zelf in haar aanduiding in het kiesregister laten registreren, aldus de Afdeling bestuursrechtspraak. Er is dus geen andere geregistreerde aanduiding waarmee 'Vrouwen Partij (VP)' verward kan worden. Verder is niet aannemelijk dat deze aanduiding, in vergelijking met de aanduiding 'Vrijzinnige Partij', misleidend is voor kiezers. De Kiesraad heeft dan ook terecht de aanduiding 'Vrouwen Partij (VP)' in het kiesregister ingeschreven, aldus de hoogste algemene bestuursrechter.

Niet Stemmers

LPF Leeuwarden vindt dat de Kiesraad de aanduiding 'Niet Stemmers' niet had mogen registreren. Zij wil zelf onder de aanduiding 'Club van niet kiezers' meedoen aan de komende Tweede Kamerverkiezingen. Volgens haar lijken beide aanduidingen zoveel op elkaar dat kiezers hierdoor in verwarring raken en misleid worden.

De Afdeling bestuursrechtspraak is van oordeel dat de aanduidingen zich voldoende van elkaar onderscheiden en dat kiezers daardoor niet in verwarring raken. Beide aanduidingen moeten in zijn geheel worden bekeken. Zo bevat de aanduiding 'Club van niet kiezers' de woorden 'Club van' die niet voorkomen in de aanduiding 'Niet Stemmers'. Weliswaar komt het woord 'niet' in beide aanduidingen voor, maar dat is volgens de Afdeling bestuursrechtspraak "niet zodanig bepalend dat daardoor verwarring is te duchten". Daarnaast verschillen de woorden 'Stemmers' en 'kiezers' wezenlijk van elkaar. Zij hebben bovendien een ander woordbeeld en komen ook fonetisch niet met elkaar overeen. De Kiesraad heeft terecht niet de betekenissen van de woorden 'kiezers' en 'stemmers' bij de vergelijking van de aanduidingen betrokken, aldus de Afdeling bestuursrechtspraak. Verder is niet aannemelijk dat door de aanduidingen bij de kiezer de indruk zal ontstaan dat beide politieke groeperingen op welke manier dan ook met elkaar verbonden zijn.

Uitspraken