Accreditatie voor opleiding aan EuroPort Business School terecht ingetrokken

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRaad van State > Nieuws > Accreditatie voor opleiding aan EuroPort Business School terecht ingetrokken
Den Haag, 05 oktober 2016

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap mocht de accreditatie intrekken voor de hbo-opleiding 'International Business and Management Studies' van de Europort Business School, omdat de opleiding van onvoldoende kwaliteit was. Dit blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag (5 oktober 2016). De Afdeling bestuursrechtspraak heeft alle bezwaren van EuroPort tegen de intrekking ongegrond verklaard. Tegen de uitspraak is geen hoger beroep mogelijk.

Achtergrond

Vrouw in toga met dossier in handen

Sinds oktober 2012 beschikte EuroPort over een erkende hbo-bacheloropleiding IBMS. Toen de minister een jaar later kennisnam van het verkorte programma van die opleiding, het zogenoemde Capstone-programma, heeft ze de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) gevraagd nader onderzoek te doen naar de kwaliteit van de opleiding. Ook is de NVAO gevraagd advies uit te brengen over de accreditatiewaardigheid van de opleiding. De NVAO vond de kwaliteit van de opleiding IBMS onvoldoende. De minister besloot vervolgens op basis van het advies van de NVAO de accreditatie in te trekken.

Bezwaren

EuroPort is tegen de intrekking in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zij heeft tal van bezwaren geuit tegen het intrekkingsbesluit. Zo vindt zij dat de minister niet bevoegd was de intrekkingsprocedure in gang te zetten, dat er gebreken kleven aan het visitatierapport van de NVAO en dat de minister haar een herstelmogelijkheid had moeten bieden.

Zwaarwegende signalen

Naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak waren in het geval van EuroPort zodanige zwaarwegende signalen, dat de minister bevoegd was de intrekkingsprocedure te starten. Verder kleven er aan het advies van de NVAO en het visitatierapport niet zodanige gebreken, dat de minister zich daar niet op mocht baseren, aldus de hoogste algemene bestuursrechter.

Herstelmogelijkheid

Naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak hoefde de minister EuroPort geen herstelmogelijkheid te bieden en mocht zij direct tot intrekking overgaan. De directe intrekking van het accreditatiebesluit heeft in dit geval geen onevenredige gevolgen in verhouding met de daarmee te dienen doelen, gelet op "enerzijds het belang dat met de betrouwbaarheid van verleende accreditaties is gediend, en anderzijds de ernst van de geconstateerde structurele tekortkomingen binnen de opleiding IBMS en de geringe kans dat dit op korte termijn zou worden hersteld," aldus de hoogste algemene bestuursrechter.

Uitspraken

Meest gelezen berichten