Bekostiging nieuwe middelbare school in Den Haag terecht geweigerd

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRaad van State > Nieuws > Bekostiging nieuwe middelbare school in Den Haag terecht geweigerd
Den Haag, 28 september 2016

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft terecht geweigerd om een Haagse middelbare school van de Stichting Islamitisch Onderwijs Amsterdam te bekostigen. Dit blijkt uit twee uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag (28 september 2016). De stichting had om bekostiging gevraagd voor een nieuwe scholengemeenschap in Den Haag op islamitische en hindoeïstische grondslag of voor een nieuwe scholengemeenschap in Den Haag op islamitische en rooms-katholieke grondslag.

Achtergrond

De staatssecretaris heeft de aanvragen om bekostiging afgewezen, omdat volgens hem uit de statuten van de stichting niet duidelijk blijkt van welke godsdienstige of levensbeschouwelijke richting het onderwijs uitgaat, anders dan de islamitische richting.

Richting

Naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak heeft de stichting in haar statuten "niet ondubbelzinnig tot uitdrukking gebracht van welke richting het onderwijs uitgaat". De staatssecretaris heeft daarom bij zijn besluiten terecht de rooms-katholieke en hindoeïstische richting buiten beschouwing gelaten. Hij mocht daarbij de statuten in hun geheel beoordelen en hoefde niet enkel te kijken naar de doelstelling van de stichting, zoals de stichting wenste. 

Duidelijk is dat er - op basis van de prognosecijfers - onvoldoende leerlingen zijn om een scholengemeenschap op uitsluitend islamitische grondslag te starten. Daarom heeft de staatssecretaris terecht heeft geweigerd om de nieuwe islamitische scholengemeenschap te bekostigen.

Uitspraken

Afzender

Meest gelezen berichten