Overzichtsuitspraak verkorte motivering in het vreemdelingenrecht

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRaad van State > Nieuws > Overzichtsuitspraak verkorte motivering in het vreemdelingenrecht
Den Haag, 03 april 2019

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft vandaag (3 april 2019) in twee zaken een zogenoemde 'overzichtsuitspraak' gedaan over de toepassing van artikel 91, tweede lid, van de Vreemdelingenwet 2000. Dit artikel maakt het mogelijk uitspraken te doen met een verkorte motivering. In de overzichtsuitspraak gaat de Afdeling bestuursrechtspraak in op de manier waarop zij het artikel toepast.

Aanleiding voor de overzichtsuitspraak is de discussie in de rechtspraktijk over de betekenis en toepassing van uitspraken met een verkorte motivering. Net zoals er onvrede bestaat over arresten van de Hoge Raad met verkorte motiveringen in het strafrecht of het civiele recht, ervaren vreemdelingen en advocaten het als onbevredigend als een zaak waarin zij veel tijd hebben gestoken bij de hoogste rechter eindigt in zo’n korte uitspraak. Dat komt omdat daarin slechts in algemene zin wordt aangegeven dat het hoger beroep niet slaagt. In de uitspraak wordt niet ingegaan op de specifieke grieven van de vreemdeling.

Lees het hele nieuwsbericht op de pagina van de Raad van State

Uitspraken

Afzender