Laden...

Uitspraak Europees Hof over verkleining Habitatrichtlijngebied Haringvliet

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRaad van State > Nieuws > Uitspraak Europees Hof over verkleining Habitatrichtlijngebied Haringvliet
Den Haag, 19 oktober 2017

het Hof van Justitie in Luxemburg heeft vandaag een zogenoemde prejudiciële vraag beantwoord over de verkleining van het Habitatrichtlijngebied 'Haringvliet'. Dit gebied maakt deel uit van het Natura 2000-netwerk. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State stelde de vraag in mei 2016 aan het Hof van Justitie.

Geldig besluit?

De Europese Commissie heeft in december 2014 besloten om de zogenoemde lijst van gebieden van communautair belang aan te passen. Door dit besluit hoort de Leenheerenpolder niet meer bij het Habitatrichtlijngebied 'Haringvliet'. De Afdeling bestuursrechtspraak wilde van het Hof van Justitie weten of dit besluit van de Europese Commissie geldig is. Zij twijfelt eraan of dit besluit in overeenstemming is met de Europese Habitatrichtlijn. Omdat alleen het Hof van Justitie in Luxemburg daar uitsluitsel over kan geven, heeft de Afdeling bestuursrechtspraak de vraag aan het Hof voorgelegd.

De Afdeling bestuursrechtspraak vroeg aan het Hof van Justitie of is voldaan aan de strikte voorwaarden om een gebied de status van Habitatrichtlijngebied te ontnemen. De Europese Commissie stelt dat in 2004 een 'wetenschappelijke fout' is gemaakt bij de aanvankelijke aanwijzing van de Leenheerenpolder als Habitatrichtlijngebied, maar de Afdeling bestuursrechtspraak twijfelt daaraan. 

Antwoord van het Hof

Het Hof van Justitie oordeelt nu in zijn arrest dat het besluit van de Europese Commissie om het Habitatrichtlijngebied 'Haringvliet' zonder de Leenheerenpolder aan te wijzen, ongeldig is. De Commissie heeft geen wetenschappelijk bewijs verstrekt waaruit zou kunnen blijken dat het aanvankelijke voorstel om de polder wel bij het gebied te betrekken, een fout bevatte. De Commissie kon zich in haar besluit dan ook niet rechtmatig baseren op een 'wetenschappelijke fout', aldus het Hof van Justitie

Voortzetting behandeling

Met het antwoord van het Hof van Justitie is nog geen einde gekomen aan deze procedure bij de Afdeling bestuursrechtspraak. Zij heeft in mei 2016 de behandeling van de zaak geschorst in afwachting van het antwoord van het Hof in Luxemburg. Nu het Hof van Justitie de prejudiciële vraag heeft beantwoord, zal de Afdeling bestuursrechtspraak de behandeling van de zaak voortzetten en daarna een definitieve uitspraak doen.

Lees hier de volledige tekst van het arrest van het Hof van Justitie in Luxemburg van 19 oktober 2017.

Uitspraken