Laden...

Rechtszaak: moet Ziggo een waarschuwingsbrief sturen?

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksJaardocumenten > Jaarverslag Rechtspraak 2023 > Rechtszaak: moet Ziggo een waarschuwingsbrief sturen?

Samenvatting

Op deze website vindt u de samenvatting van het jaarverslag van de Rechtspraak. Het volledige jaarverslag is te lezen door te klikken op de blauwe knop onder deze tekst.

Download het volledige jaarverslag (pdf, 8,4 MB)

Rechtszaak: moet Ziggo een waarschuwingsbrief sturen?

 
 
 

Waar gaat de zaak over?

Via een IP-adres van een Ziggo-klant kunnen internetgebruikers auteursrechtelijk beschermde e-books lezen. De Stichting Brein wil dat Ziggo deze klant een brief stuurt met het dringende verzoek hier een einde aan te maken. Dat wil Ziggo niet. De voorzieningenrechter gaf Ziggo gelijk. Nu is het aan het hof.


Standpunt partijen

>Alles uitklappen
  • Volgens Brein, een stichting die zich bezighoudt met het bestrijden van de inbreuk op auteursrechten, is via een IP-adres van een klant van Ziggo een databestand met honderden auteursrechtelijk beschermde e-books via internet openbaar toegankelijk. Brein heeft wel diens IP-adres, maar niet de naam en het adres. Daarom wil Brein dat Ziggo een waarschuwingsbrief naar deze klant stuurt met het dringende verzoek de openbare toegang tot die bibliotheek af te sluiten. Ziggo wil niet meewerken aan dit verzoek. Terecht, vond de voorzieningenrechter in Midden-Nederland, want er kon niet worden vastgesteld of de Ziggo-klant zelf de inhoud van de bibliotheek openbaar had gemaakt. Bovendien mocht Ziggo bij gebrek aan een vergunning van de Autoriteit Persoonsgegevens geen strafrechtelijke persoonsgegevens verwerken. Dat ziet de voorzieningenrechter volgens Brein verkeerd. Ziggo heeft geen vergunning van de Autoriteit Persoonsgegevens nodig. Nu wordt iedere vorm van handhaving van auteursrechten die afhankelijk is van tussenpersonen, zoals Ziggo, stilgelegd. Dat stemt niet overeen met de manier waarop de handhaving van intellectuele eigendomsrechten op Europees niveau is geregeld. 

  • Ziggo, de grootste internetaanbieder in Nederland, wil geen waarschuwingsbrief naar haar klant met het IP-adres sturen met het dringende verzoek om de openbare toegang tot die bibliotheek af te sluiten. Ziggo is er namelijk niet van overtuigd dat de klant de bibliotheek (bewust) openbaar heeft gemaakt en daarmee inbreuk maakt op de auteursrechten die rusten op de e-books uit de zogeheten Calibre-bibliotheek. De gebruiker van deze Calibre-bibliotheek kan een ander zijn dan haar klant. De bibliotheek is volgens Ziggo ook alleen maar vindbaar door toedoen van indexeringspartijen, zoals Calishot (een zoekmachine voor e-books), en niet per se door toedoen van de Ziggo-klant. Brein heeft volgens Ziggo onvoldoende aangetoond dat sprake is van een interventie van haar klant, waardoor ook onvoldoende vaststaat dat sprake is van openbaarmaking in auteursrechtelijke zin. Het koppelen van het IP-adres aan de naam en adres van haar klant vanwege een (vermeende) auteursrechtinbreuk is volgens Ziggo overigens een verwerking van strafrechtelijke persoonsgegevens, en dat mag Ziggo niet op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).


Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Uit de stukken van Brein blijkt dat in de Calibre-bibliotheek heel veel e-books zitten die via verschillende gebruikersaccounts zijn aangekocht. De bibliotheek is zonder wachtwoord toegankelijk. De instellingen van de modem van de Ziggo-klant zijn daarvoor aangepast. Volgens het hof is daarmee aannemelijk gemaakt dat sprake is van inbreuk op de auteursrechten van de bij Brein aangesloten schrijvers. Ziggo is verplicht om de waarschuwingsbrief aan haar klant te sturen. Ziggo en Brein mogen de persoonsgegevens op grond van de AVG en de Uitvoeringswet AVG (UAVG) verwerken. Het door Ziggo laten doorsturen van een waarschuwingsbrief is de minst ingrijpende mogelijkheid om op te treden tegen de openbare toegang van de bibliotheek. Als onlinetoegang na het versturen van de waarschuwingsbrief niet stopt, is het verstrekken van de naam- en adresgegevens aan Brein de relatief minst ingrijpende vervolgstap. Brein wil dat Ziggo ook in de toekomst waarschuwingsbrieven verstuurt of naam- en adresgegevens verstrekt als Brein vindt dat auteursrechten worden overtreden, maar dat kan volgens het gerechtshof niet. De belangen moeten telkens opnieuw worden afgewogen.