Laden...

Onze mensen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Samenvatting

Op deze website vindt u de samenvatting van het jaarverslag van de Rechtspraak. Het volledige jaarverslag is te lezen door te klikken op de blauwe knop onder deze tekst.

Download het volledige jaarverslag (pdf, 8,4 MB)

Onze mensen 


Werken bij de Rechtspraak

Van rechter tot bode en van administratief medewerker tot jurist en IT’er. 

Bij de Rechtspraak zet iedereen zich in voor rechtvaardigheid. Voor eerlijke kansen. Voor gelijke rechten. En uiteindelijk dus voor een rechtvaardige samenleving. 

Werken bij de Rechtspraak is uniek en impactvol, uitdagend en afwisselend. Werk jij mee?

Werken bij de RechtspraakU verlaat Rechtspraak.nl

Diversiteit en inclusie

De Rechtspraak wil een divers samengestelde organisatie zijn die zorgt voor inclusiviteit. Dat wil zeggen dat wij ervoor zorgen dat iedereen zich thuis voelt in de organisatie en daarin zichzelf kan zijn. Daarom zijn in 2023 inclusie-activiteiten, zoals de lunchgesprekken, nieuwsbrieven en het bevorderen van samenwerking met SER Diversiteit in Bedrijf voortgezet. De gerechten hebben eerder het diversiteitscharter ondertekend en de Nederlandse InclusiviteitsMonitor (NIM) uitgevoerd. In 2023 lag de nadruk op het opstellen van plannen om de aanbevelingen uit de NIM te implementeren. Maatschappelijke verantwoordelijkheid

De Rechtspraak hecht grote waarde aan maatschappelijk verantwoord werkgeverschap en probeert in het kader van de Participatiewet waar mogelijk mensen aan te stellen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Uit de jaarcijfers blijkt dat de Rechtspraak in 2023 in vergelijking met het voorgaande jaar minder goed in staat was om aan het rijksbrede quotum te voldoen. De Rechtspraak heeft in 2023 160 banen gerealiseerd voor mensen met een arbeidsbeperking (tegenover 169 banen in 2022). Dit is 37 procent van de opdracht (in 2022 41 procent). Omdat het quotum nog niet volledig wordt behaald, blijft het vergroten van het aantal mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt van belang. 
 
 

Rechtszaak: moet Ziggo een waarschuwingsbrief sturen?

Via een IP-adres van een Ziggo-klant kunnen internetgebruikers auteursrechtelijk beschermde e-books lezen. De Stichting Brein wil dat Ziggo deze klant een brief stuurt met het dringende verzoek hier een einde aan te maken. Dat wil Ziggo niet. De voorzieningenrechter gaf Ziggo gelijk. Nu is het aan het hof.Werkdruk en werkplezier

Medewerkers werken met veel plezier en toewijding bij de Rechtspraak. Bevlogenheid staat voorop, maar een deel van de medewerkers ervaart ook hoge werkdruk. Werkdruk is een veelzijdig probleem; de oorzaken van werkdruk zijn divers en er is geen blauwdruk voor een oplossing. De omvang en de oorzaak ervan verschilt per gerecht, per rechtsgebied en per persoon. Vanuit de zorgplicht en de wens om een aantrekkelijk werkgever te zijn, heeft de Rechtspraak in 2023 verschillende initiatieven genomen die kunnen bijdragen aan een vitale organisatie waar medewerkers met plezier werken.

Veiligheid

Een sociaal veilig werkklimaat is een onderwerp dat landelijk en binnen de gerechten blijvend aandacht krijgt. Het eind 2022 gehouden Rechtspraakbrede  medewerkerswaarderingsonderzoek liet een goede score zien, zowel op het gebied van sociale veiligheid als het bewustzijn met betrekking tot ongewenste omgangsvormen.

De integrale beveiliging van de Rechtspraak is in 2023 verder ingericht door de diverse beveiligingsdomeinen verder uit te werken. Fysieke en personele beveiliging, in het bijzonder van risicovolle en kwetsbare functies, zijn hoog op de agenda gekomen. 
 
 

Rechtszaak: uitlokken moord Wilders

In een YouTube-filmpje belooft een bekende Pakistaanse cricketspeler drie miljoen Pakistaanse roepie voor de moord op ‘de organisator van een cartoonwedstrijd en de persoon die de profeet van God heeft beledigd.’ Daar wordt Kamerlid Geert Wilders mee bedoeld.