Laden...

Rechtszaak: minder vliegen op Schiphol?

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksJaardocumenten > Jaarverslag Rechtspraak 2023 > Rechtszaak: minder vliegen op Schiphol?

Samenvatting

Op deze website vindt u de samenvatting van het jaarverslag van de Rechtspraak. Het volledige jaarverslag is te lezen door te klikken op de blauwe knop onder deze tekst.

Download het volledige jaarverslag (pdf, 8,4 MB)

Rechtszaak: minder vliegen op Schiphol?


Waar gaat de zaak over?

Schiphol, voor 92 procent eigendom van de Nederlandse staat, wil het aantal vluchten beperken. Van de gedoogde 500.000 naar 460.000 in het seizoen 2023/2024. Luchtvaartmaatschappijen komen in het geweer.


Standpunt partijen

>Alles uitklappen
  • De Nederlandse Wet luchtvaart biedt geen grondslag voor de regeling die de minister van Infrastructuur en Waterstaat oplegt en waarbij het maximaal aantal toegestane vliegtuigbewegingen voor Schiphol van november 2023 tot november 2024 wordt teruggebracht tot 460.000. De regeling is in strijd met hoger recht, namelijk met de geluidsverordening van de EU en het EU-US Open Skies Verdrag. De minister had de procedure moeten volgen die het Europees recht voorschrijft, en dat heeft hij niet gedaan. Luchtvaartmaatschappijen richten hun bedrijfsvoering in op de lange termijn, en moeten kunnen rekenen op behoud van de huidige gedoogcapaciteit van maximaal 500.000 vluchten, totdat een nieuw maximum is vastgesteld. Sinds 2015 accepteert de Staat een maximaal aantal vliegtuigbewegingen van 500.000 per jaar. Over vermindering daarvan moet de Staat in de voorgeschreven Europese procedure de luchtvaartmaatschappijen raadplegen. De minister had minimaal de Europees vastgestelde 'balanced approach'-procedure moeten volgen. Deze procedure voorziet in een consultatie- en kennisgevingsproces ten aanzien van een exploitatiebeperkende maatregel die gevolgen heeft voor het geluid in de omgeving van een luchthaven.

  • De minister van Infrastructuur en Waterstaat was aanvankelijk van plan om de Europese 'balanced approach'-procedure voorafgaand aan de invoering van een nieuwe maatregel af te ronden. Hij kwam daarop terug toen duidelijk werd dat deze procedure meer tijd in beslag zou nemen dan eerder werd aangenomen. Om op korte termijn toch een nieuwe balans te vinden tussen de belangen van de luchtvaart en de omgeving, besloot de minister vervolgens om voor de tussenliggende periode (die zou beginnen op 1 november 2023) en vooruitlopend op de uitkomst van de 'balanced approach'-procedure, een einde te maken aan het toegestane aantal vliegbewegingen van 500.000. In het Luchthavenbesluit uit 2008 worden weliswaar 500.000 vliegtuigbewegingen vermeld, maar daaraan kunnen luchtvaartmaatschappijen geen verwachtingen ontlenen. Doorgaan met het gedogen van 500.000 vluchten in het kader van het 'anticiperend handhaven' is rechtens niet langer mogelijk. In verband met de stikstofproblematiek ontbreekt een natuurvergunning voor Schiphol. Vanwege de gebrekkige rechtspositie van omwonenden van Schiphol zou een rechter daarom een streep kunnen zetten door het aantal van 500.000 vluchten. 


De rechtbank Noord-Holland

De Staat mag het aantal vliegtuigbewegingen voor Schiphol voor het seizoen 2023/2024 niet verminderen van 500.000 tot 460.000. Hij heeft namelijk niet de vereiste Europese procedure doorlopen. Door het ‘anticiperend handhaven’ te stoppen en de voorgenomen regeling in te laten gaan voorafgaand aan het volledig doorlopen van de ‘balanced approach’-procedure, handelt de Staat in strijd met de bepalingen uit de geluidsverordening van de EU, ook wanneer die regeling binnen de grenzen van de Nederlandse Wet luchtvaart wordt vastgesteld. Volgens Europese regels kan de Staat het aantal vliegtuigbewegingen van een luchthaven alleen verminderen na het doorlopen van een zorgvuldig proces. De Staat moet verschillende maatregelen die de geluidshinder kunnen verminderen in kaart brengen en moet alle belanghebbenden raadplegen. Vermindering van het aantal vliegtuigbewegingen is pas toegestaan als duidelijk is dat andere maatregelen om de geluidshinder te beperken onvoldoende werken. De Staat heeft doen voorkomen alsof het voortzetten van 500.000 vliegbewegingen na 1 november 2023 rechtens niet langer mogelijk is, maar heeft dat onvoldoende aannemelijk gemaakt.