Laden...

Roosteren en plannen: leren van de gezondheidszorg

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRaad voor de rechtspraak > Kwaliteit van de rechtspraak > Roosteren en plannen: leren van de gezondheidszorg

Rechtspraak leert van gezondheidszorg

Knelpunten bij het verkorten van doorlooptijden hebben ook te maken met roosteren en plannen. De roosteraars en planners in de gerechten doen elke dag hard hun best om zaken ‘tijdig’ in te plannen. Daarbij zijn ze natuurlijk ook afhankelijk van de advocatuur en andere ketenpartners die een belangrijke rol spelen in het planningsproces. Binnen de Rechtspraak valt nog veel te leren op het gebied van logistieke expertise. Anouk Bergmans werkt bij de rechtbank Gelderland en Eef Rutten bij de rechtbank Limburg. Ze zetten beiden hun tanden in het rooster- en planproces. Anouk Bergmans: ‘Onze opdracht is om alles te doen wat in onze macht ligt om het roosteren en plannen binnen de Rechtspraak efficiënter te maken. Daarvoor zien wij mogelijkheden.

Anouk Bergmans en Eef Rutten - roosteraars en planners

 

 

 

1,5 miljoen

Waar het ‘vroeger’ al lastig was om 1,5 miljoen zaken per jaar te plannen met alle betrokken medewerkers en partijen, is dit door de coronacrisis nog ingewikkelder geworden. Als het niet lukt om deze logistieke puzzel goed te leggen heeft iedereen daar last van: rechtzoekenden moeten lang wachten en weten niet wat ze kunnen verwachten en medewerkers ervaren werkdruk (bijvoorbeeld door hoge piekbelasting). Deze logistieke problemen zijn niet uniek. Andere sectoren, bijvoorbeeld ziekenhuizen, hebben te maken met vergelijkbare vraagstukken. Het kan ook voor de Rechtspraak heel waardevol zijn deze al beschikbare kennis te benutten.

Hulp van technologie

Het met elkaar ‘laten praten’ van de aanwezige systemen kan al veel winst opleveren. Maar er is meer mogelijk. De Rechtspraak gaat een samenwerking aan met hoogleraren Erwin Hans en Richard Boucherie van de Universiteit Twente. Zij zijn gespecialiseerd in Toegepaste Wiskunde en Capaciteitsmanagement, oftewel het slim organiseren van processen. Met wiskundige planningsmodellen helpen zij o.a. ziekenhuizen bij het slimmer plannen van zorgprocessen, zodat patiënten minder wachten, de zorgprofessionals minder ‘hollen en stilstaan’ en de tijd hebben voor het werk dat zij moeten doen, en de dure capaciteit beter wordt benut.

Planktijd

Er worden 2 promovendi op het gebied van Operations Management en Operations Research geworven die hiermee voor de Rechtspraak aan de slag gaan. Bergmans: ‘Onze organisatie heeft best unieke eigenschappen. Maar laten we wel wezen: zittingen plannen en alle andere stappen die er zijn rond het afhandelen van zaken is een logistiek proces dat zeker overeenkomsten heeft met een ziekenhuis. Net zoals een patiënt in een ziekenhuis een route moet afleggen met steeds opnieuw wachttijd, is dat ook zo bij een rechtszaak. Er zit veel ‘planktijd’ in ons proces, want de route is niet aaneengesloten. Daar kun je wat aan doen met een planningsmodel.’

Afstudeeronderzoek

Hoogleraar Erwin Hans vertelt over de samenwerking: ‘Een van onze wiskundestudenten maakte voor haar afstudeeronderzoek een planningsmethode voor 2 rechtbanken die rekening houdt met voorbereidingstijd, zittingstijd en afschrijftijd, met specialisaties, en met gewenste koppelingen tussen rechter en juridisch medewerker. Het resultaat was een geoptimaliseerde planning waarin meer zaken werden gedaan en beter rekening werd gehouden met alle wensen, zoals een evenredige werklastverdeling en na de zitting het vonnis kunnen uitwerken.’

Meer rust en regelmaat

Rutten: ‘Een goede roostermethodiek zal leiden tot meer rust en regelmaat, zowel voor de roosteraar als voor degene die wordt ingeroosterd. En als de roosteraar goed ondersteund wordt door het systeem, hou je meer ruimte over voor het maatwerk waar dat nodig is. Daar kan toch niemand tegen zijn?’

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

  • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
  • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

  • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact