Laden...

Kwaliteit van de rechtspraak

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOrganisatie > Raad voor de rechtspraak > Kwaliteit van de rechtspraak

Rechtspraak verbetert zichzelf

Enkele belangrijke garanties voor kwaliteit zijn al ingebouwd in de rechtspraak. Daarmee verbetert de rechtspraak zichzelf. Beide partijen in een rechtszaak hebben de volgende mogelijkheden.

 

In hoger beroep

Partijen die het niet eens zijn met de uitspraak van de rechter, kunnen meestal in hoger beroep bij een gerechtshof of bijzonder college. Na die uitspraak is eventueel nog cassatie mogelijk bij de Hoge Raad.

Wraken

Een partij in een rechtszaak die de indruk heeft dat een rechter partijdig is, kan vragen om deze te laten vervangen door een andere rechter. Dat heet wraken.

Klacht indienen

Partijen die vinden dat de rechtsprekende organisatie hen niet correct heeft behandeld, kunnen tot 1 jaar daarna een klacht indienen.

 

 

Professionele standaarden

Professionele standaarden zijn kwaliteitsnormen die rechters en raadsheren (rechters in hoger beroep) hebben ontwikkeld. Voor een deel gaat het om handhaving van het huidige kwaliteitsniveau, voor een ander deel om verbeteringen op het gebied van deskundigheid, snelheid, bejegening van rechtzoekenden en de aandacht en tijd die aan een zaak worden besteed.
In de standaarden komen onderwerpen aan de orde die direct het rechterlijk werk raken, zoals de regie over rechtszaken en de afdoening ervan. Maar er zijn ook standaarden voor de omstandigheden waaronder rechters hun werk doen.

Tijdige en voorspelbare rechtspraak

De Rechtspraak wil de duur van rechtszaken, de zogenaamde doorlooptijd, verkorten en rechtzoekenden beter informeren over de verschillende stappen tijdens een rechtszaak, zodat zij weten hoe de procedure verloopt en wanneer ze een uitspraak krijgen. Samen werken de gerechten de komende jaren aan ‘tijdige rechtspraak’.

 

Werken aan kwaliteit

 

Kwaliteit van rechtspraak, rechtszaak en vonnis

Hoe goed is een vonnis van een rechter? Dat hangt af van een aantal factoren. Bijvoorbeeld de vaktechnische juridische onderbouwing van de uitspraak. Maar ook de begrijpelijkheid van het vonnis.

Kwaliteit rechtspraak hoog houden en verbeteren

Alle medewerkers van de Rechtspraak zijn continu bezig om de organisatie te verbeteren. Rechtbanken en gerechtshoven toetsen hun inspanningen om de kwaliteit te verbeteren aan landelijke normen.

Meten van kwaliteit in de rechtspraak

De Rechtspraak heeft een aantal landelijke onderzoeken om van tijd tot tijd te kijken hoe het staat met de kwaliteit van de rechtspraak en de inspanningen om de kwaliteit hoog te houden.

 

 

Innovatie binnen de rechtspraak

Overal in het land bedenken rechters en andere professionals manieren om hun werk beter te laten aansluiten bij de behoeften van de samenleving. De Rechtspraak experimenteert met deze ideeën in de vorm van innovatieve pilots. Daarbij staat altijd de rechtzoekende centraal.

 

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:


InstagramInstagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8:00 uur tot 20:00 uur en op vrijdag van 8:00 uur tot 17:30 uur.

Op dit moment is het drukker bij ons dan u gewend bent, de wachttijd kan hierdoor oplopen. We doen ons best om u zo spoedig mogelijk te woord te staan.