Laden...

Jaarverslag 2015: modernisering, digitalisering en innovatie

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRaad voor de rechtspraak > Nieuws > Jaarverslag 2015: modernisering, digitalisering en innovatie
Den Haag, 12 mei 2016

In 2015 is door de Rechtspraak hard gewerkt aan het toegankelijker en begrijpelijker maken van rechtspraak. Dat staat in het Jaarverslag Rechtspraak 2015.

De Rechtspraak zit middenin het moderniseringsprogramma Kwaliteit en Innovatie (KEI). Doel van dit programma is rechtspraak sneller, begrijpelijker en toegankelijker te maken. Een belangrijk middel hierbij is digitalisering.

Opleveringen

Topetsenborden op een tafel

In 2015 werden al diverse digitale werkprocessen opgeleverd. Zo is het bij alle gerechten inmiddels mogelijk digitaal asiel- en bewaringszaken in te dienen. Bewindvoerders en curatoren kunnen in toenemende mate in hun dossiers digitaal communiceren met gerechten. De komende tijd zal het programma KEI steeds meer van de tekentafel naar de praktijk verhuizen. Bewust is gekozen voor een gefaseerde invoering, zodat zo min mogelijk risico’s worden gelopen en er steeds kan worden geleerd van opgeleverde systemen.

Begrijpelijk en toegankelijk

Belangrijke aandachtpunten zijn begrijpelijkheid en toegankelijkheid van rechtspraak. Iedereen in Nederland heeft toegang tot de rechter en moet kunnen begrijpen wat in de rechtszaal gebeurt. Mede hierom werd in 2015 de website rechtspraak.nl vernieuwd. Rechtzoekenden kunnen daar in begrijpelijke taal informatie over het verloop van een rechtszaak, de gemiddelde duur daarvan en een schatting van de kosten vinden. Ook werd gestart met het Rechtspraak Servicecentrum. Via telefoon, Twitter en Facebook kunnen vragen worden gesteld. Rechtspraakmedewerkers, vaak afkomstig van griffies, zijn opgeleid om vragen te beantwoorden.

Wetgeving

KEI is een gedeelde verantwoordelijkheid; het ministerie van Veiligheid en Justitie is verantwoordelijk voor de wetgeving die digitaal procederen mogelijk maakt, de Rechtspraak is verantwoordelijk voor het vernieuwen van procedures. Digitaal procederen wordt voor professionele partijen (zoals advocaten, deurwaarders en curatoren) verplicht, particulieren kunnen op papier blijven procederen als ze dat willen. Wanneer digitaal procederen precies verplicht wordt, is afhankelijk van de vraag wanneer het parlement de wetgeving heeft aangenomen. Zeer waarschijnlijk is dat dit jaar het geval. Vervolgens treedt er een gewenningsperiode van een half jaar in (zie ook Modernisering rechtspraak).

Uitspraken