Laden...

Aantal faillissementen vorige maand wederom gedaald

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRaad voor de rechtspraak > Nieuws > Aantal faillissementen vorige maand wederom gedaald
Den Haag, 09 maart 2021

Rechtbanken hebben in februari 173 faillissementen uitgesproken. Dit zijn er 45 minder dan een maand eerder en 232 minder in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Dit blijkt uit cijfers van de Raad voor de rechtspraak. Het aantal faillissementen is al maanden uitzonderlijk laag in vergelijking met voorgaande jaren.


Faillissementen
Aantal uitgesproken faillissementen in de afgelopen 13 maanden.
  • Rechtspersonen
  • Natuurlijke personen

Vorige maand gingen 116 rechtspersonen (bedrijven/organisaties) en 57 natuurlijke personen (individuen) failliet. Met de coronacrisis in het achterhoofd is het lage aantal faillissementen van de afgelopen maanden opvallend te noemen. In 2020 zijn ongeveer 3900 faillissementen* uitgesproken, terwijl het er in 2019 nog 4776 waren.

De oorzaak het lage aantal faillissementen is niet onderzocht en het is nog te vroeg om conclusies te trekken. Wel is in de Algemene regeling zaaksbehandeling Rechtspraak (onder 2.3) aangegeven dat de rechter bij de inhoudelijke beoordeling van een faillissementsaanvraag naar alle relevante omstandigheden zal kijken, waaronder ook de coronacrisis en de daarmee samenhangende (economische) situatie. Dit leidt er toe dat rechters op dit moment ondernemingen die in de kern gezond zijn, niet snel failliet zullen laten gaan. Mogelijk spelen ook de steunmaatregelen van de overheid een rol bij de daling.

Hoe verloopt een faillissement?

Als een bedrijf of persoon rekeningen niet meer betaalt, kan een faillissement worden uitgesproken door de rechtbank. Dit gebeurt duizenden keren per jaar. Als een bedrijf of persoon failliet wordt verklaard, benoemt de rechtbank een curator. De curator onderzoekt of een doorstart mogelijk is, beheert en verkoopt zo nodig de bezittingen van de failliete boedel. De curator zorgt er vervolgens voor dat, binnen wettelijke regelingen, aan de schuldeisers kan worden uitgekeerd of dat een burger kan worden toegelaten tot een wettelijke schuldsanering.

Open data

De faillissementscijfers worden maandelijks gepubliceerd en zijn ook beschikbaar als open data. Daarnaast worden alle uitgesproken faillissementen opgenomen in het openbare Centraal Insolventieregister.

Meer informatie: Faillissementscijfers

*Aan het einde van elk jaar worden de faillissementscijfers door de rechtbanken aan extra controles onderworpen waardoor deze nog licht kunnen veranderen. Daarom wordt op dit moment geen exact aantal voor 2020 genoemd.

Uitspraken