Laden...

Aantal strafzaken voor de rechter nam vorig jaar verder af

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRaad voor de rechtspraak > Nieuws > Aantal strafzaken voor de rechter nam vorig jaar verder af
Den Haag, 18 oktober 2021

Het aantal strafzaken (betreffende misdrijven) dat de rechter afdoet, is in 2020 gedaald naar 66 duizend. Een jaar eerder waren dit er 85 duizend. Dit blijkt uit de vandaag verschenen publicatie Criminaliteit en rechtshandhaving 2020 (wodc.nl). In 2010 werden nog 114 duizend strafzaken aan de rechter voorgelegd. De daling is in lijn met de al jaren teruglopende geregistreerde criminaliteit, maar in 2020 speelden ook de gevolgen van de coronacrisis een rol.

Straffen

Bij ongeveer 9 op de 10 van de bijna 66.000 strafzaken sprak de rechter vorig jaar een schuldigverklaring uit. Bij 1 op de 10 volgde vrijspraak. In 2020 was de gevangenisstraf de meest opgelegde hoofdstraf (28 duizend zaken), gevolgd door de taakstraf (23 duizend) en geldboete (15 duizend).

Effect coronacrisis

Het effect van de coronacrisis is volgens het onderzoek tweeledig. Zo was er minder instroom van door de politie aangeleverde zaken en van het aantal dagvaardingen. De tijdelijke, beperkte toegankelijkheid van de gerechtsgebouwen tijdens de eerste lockdown zorgde daarnaast voor een verschuiving in de manier waarop rechtszaken werden afgedaan voor een afname van het aantal vonnissen in dat jaar. De 66.000 misdrijfzaken die de rechter in 2020 afdeed, betekende een daling van 23 procent ten opzichte van 2019.

Geregistreerde criminaliteit

De door de politie geregistreerde criminaliteit daalde tussen 2010 en 2020 met een derde (33 procent). Het geschatte aantal door burgers ondervonden delicten – bekend tot en met 2019 - daalde in die periode nog sterker: met 40 procent. De daling in de geregistreerde criminaliteit werkt in de hele keten door. Het totale aantal sancties, opgelegd door politie, Openbaar Ministerie en rechter tezamen, daalde sterker dan de geregistreerde criminaliteit (44 procent).

Over Criminaliteit en Rechtshandhaving

De negentiende editie van Criminaliteit en Rechtshandhaving brengt de periode 2010 tot en met 2020 in kaart. Dit statistische naslagwerk is het resultaat van samenwerking van het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum, het Centraal Bureau voor de Statistiek, de Nationale Politie, het Openbaar Ministerie en de Raad voor de rechtspraak.

Uitspraken