Laden...

Democratie en eerlijk proces explicieter in Grondwet

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRaad voor de rechtspraak > Nieuws > Democratie en eerlijk proces explicieter in Grondwet
Den Haag, 04 juli 2016

'De Grondwet waarborgt de democratie, de rechtsstaat en de grondrechten.'

Deze algemene bepaling komt, als het aan het kabinet ligt, vóór artikel 1 in de Grondwet te staan. In de Grondwet zijn de grondrechten van burgers en de staatsinrichting vastgelegd. De algemene bepaling geeft de contouren aan voor het lezen en begrijpen van de Grondwet

Eerlijk proces

Ook het recht op een eerlijk proces voor een onafhankelijke en onpartijdige rechter wordt in de Grondwet opgenomen. In de huidige Grondwet staat dit uitgangspunt niet in algemene zin en expliciet opgenomen, al is het wel uitgangspunt voor wetgeving en praktijk. Het kabinet maakte vrijdag bekend de 2 Grondwetswijzigingen naar de Tweede Kamer te sturen.

Advies Raad voor de rechtspraak

Het kabinet geeft hiermee uitvoering aan de wens van de Eerste Kamer. Die reageerde op het rapport van de Staatscommissie Grondwet. De Raad voor de rechtspraak adviseerde (pdf, 54 KB) positief over de grondwetswijzigingen, hoewel hij er wel op wees dat een en ander aan kracht zou winnen als het toetsingsverbod voor rechters van wetten aan de Grondwet zou worden opgeheven.

Onafhankelijke en onpartijdige rechter

Het opnemen van het recht op een eerlijk proces in de Grondwet moet de individuele rechtsbescherming van de burger op grondwettelijk niveau garanderen. Aan artikel 17 wordt toegevoegd: 'Ieder heeft bij het vaststellen van zijn rechten en verplichtingen of bij het bepalen van de gegrondheid van een tegen hem ingestelde vervolging recht op een eerlijk proces binnen een redelijke termijn van een onafhankelijke en onpartijdige rechter.'

Uitspraken