Enige vertraging digitalisering rechtspraak nu zeker

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRaad voor de rechtspraak > Nieuws > Enige vertraging digitalisering rechtspraak nu zeker
Den Haag, 01 juli 2015

Het is vanaf vandaag zeker dat 1 januari 2016 als ingangsdatum voor een volledig digitale rechtspraak in civiel – en bestuursrecht niet wordt gehaald. Om 1 januari te halen, moest de benodigde wetgeving uiterlijk 1 juli door de Eerste en Tweede Kamer zijn aangenomen.

 
Frits Bakker, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak, zei onlangs al ervan uit te gaan dat de wetgeving enige vertraging op zou lopen. De wetten die het mogelijk maken rechtszaken in civiel recht en in bestuursrecht in eerste aanleg, in hoger beroep en cassatie digitaal af te handelen, zijn inmiddels unaniem aangenomen door de Tweede Kamer. Maar de invoeringswet ligt nog in de Tweede Kamer te wachten op behandeling. De Eerste Kamer gaat pas met de wetten aan de slag als de Tweede Kamer ze aangenomen heeft.

Gewenningsperiode

Met de andere partijen die bij rechtspraak betrokken zijn, zoals de advocatuur, is afgesproken dat er na aanvaarding van de wetsvoorstellen een gewenningsperiode van een half jaar intreedt. Als 1 juli zou zijn gehaald, had op 1 januari dus gestart kunnen worden. Digitale rechtspraak is onderdeel van de operatie modernisering rechtspraak. Behalve digitalisering is ook vereenvoudiging van procedures hiervan een belangrijk uitgangspunt, zodat rechtspraak sneller, begrijpelijker en toegankelijker wordt. De minister van Veiligheid en Justitie is verantwoordelijk voor de wetgeving, de Rechtspraak voor de innovatie van systemen en procedures. Voor professionele partijen wordt digitaal procederen verplicht. Niet-professionals mogen ook nog kiezen voor procederen op papier.  

Planning

Op welke datum er nu volledig digitaal kan worden geprocedeerd, is op dit moment niet te zeggen. Dit is afhankelijk van de parlementaire agenda. De Rechtspraak ontwikkelt scenario’s voor invoering na 1 januari 2016.

Uitspraken

Meest gelezen berichten