Frits Bakker 50 miljoen extra nodig voor volwaardige rechtbanken

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRaad voor de rechtspraak > Nieuws > Frits Bakker 50 miljoen extra nodig voor volwaardige rechtbanken
Den Haag, 17 september 2015

‘Er is 50 miljoen euro extra nodig om de Rechtspraak op peil te houden met volwaardige rechtbanken.’

Dat zegt Frits Bakker, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak, in een reactie op de eerste termijn van de Algemene Beschouwingen over de dinsdag ingediende Rijksbegroting. 

Kritiek

Van diverse kanten is er kritiek op de begroting van de minister van Veiligheid en Justitie, waarvan de Rechtspraak onderdeel uitmaakt. Meerdere politieke partijen hebben zich uitgesproken tegen de voorstellen in het recent gepresenteerde voorgenomen Meerjarenplan van de Rechtspraak. De partijen hebben met name moeite met de wijzigingen in zaakspakketten op de verschillende zittingslocaties. Volgens dit plan wordt er in de toekomst, vergeleken met de huidige situatie, op 7 locaties straks niet meer het volledige pakket aan rechtszaken aangeboden. Dit zijn Assen, Almelo, Zutphen, Lelystad, Maastricht, Alkmaar en Dordrecht.

Begroting

Dinsdag werd bekend dat de begroting van de Rechtspraak voor 2016 een tekort vertoont van 32 miljoen euro. 2016 is het eerste jaar dat de Rechtspraak gevolgen ondervindt van de door het kabinet-Rutte II opgelegde taakstelling van 8,9 procent. Frits Bakker noemde dit tekort  ‘zorgelijk’ en waarschuwde dat de tekorten in de jaren na 2016 verder op dreigen te lopen. Met het Meerjarenplan probeert de Rechtspraak enerzijds het hoofd te bieden aan de bezuinigingen maar tegelijkertijd te  blijven investeren in de kwaliteit van Rechtspraak.

Zie ook: Tekort op begroting Rechtspraak 2016 en Meerjarenplan: minder geld voor gebouwen, meer voor rechters

Uitspraken

Meest gelezen berichten