Geen duidelijkheid in Voorjaarsnota over extra geld Rechtspraak

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRaad voor de rechtspraak > Nieuws > Geen duidelijkheid in Voorjaarsnota over extra geld Rechtspraak
Den Haag, 30 mei 2016

De vrijdag verschenen Voorjaarsnota schept geen helderheid over hoe het kabinet extra middelen vrijmaakt voor de Rechtspraak. Hierdoor blijft er langer onduidelijkheid over de financiën. Dat concludeert Frits Bakker, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak.

Frits Bakker: 'Spijtig dat Voorjaarsnota geen helderheid biedt'

Naar de Voorjaarsnota werd reikhalzend uitgekeken. Eind vorig jaar nam de Tweede Kamer de motie-Oskam aan, nadat er veel te doen was over het Meerjarenplan. In dit MJP trachtte de Rechtspraak voor een deel invulling te geven aan opgelegde bezuinigingen. In deze motie, die door een ruime meerderheid in de Tweede Kamer werd aangenomen, werd de minister opgeroepen in de Voorjaarsnota voldoende middelen beschikbaar te stellen om de rechtbanken in Almelo, Assen, Lelystad, Alkmaar, Zutphen, Maastricht en Dordrecht volwaardig open te houden, ‘zonder leegstand te financieren’.

Spijtig

Bakker noemt het ‘spijtig’ dat het kabinet de Voorjaarsnota niet heeft aangegrepen om helderheid te scheppen. Eerder heeft het PRO, het overleg van de Raad voor de rechtspraak en de presidenten, al besloten de zaakspakketten in de genoemde 7 locaties in stand te laten. Het financiële gat dat dit slaat, is meegenomen in de besprekingen die nu plaatsvinden over het budget in de periode 2017-2019 met de minister van Veiligheid en Justitie. In februari deed de Rechtspraak een voorstel. Het ministerie heeft hier nog niet op gereageerd.  


 

Uitspraken

Meest gelezen berichten