Gerechtshoven aan de slag met toekomstagenda

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRaad voor de rechtspraak > Nieuws > Gerechtshoven aan de slag met toekomstagenda
Den Haag, 09 december 2013

De vier gerechtshoven geven een vervolg aan de eerder dit jaar vastgestelde  ‘Agenda voor de appelrechtspraak 2020 (pdf, 178,1 KB)’. In dit document staan concrete aanbevelingen die er gezamenlijk voor zorgen dat de instanties voor hoger beroep ook in de toekomst hoogstaand werk blijven leveren, aangepast aan de eisen en wensen van de moderne maatschappij.

In april 2013 werd de ‘Agenda voor de appelrechtspraak 2020’ door de speciaal hiervoor ingestelde stuurgroep ‘Innoverende Hoven’ aangeboden aan Leendert Verheij, president van het gerechtshof Den Haag, en Frits Bakker, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak. Velen van binnen en buiten de rechtspraak dachten onder regie van de stuurgroep na over de toekomst van het hoger beroep. Een belangrijke aanbeveling uit de agenda is maatwerk. Zo zou bij de afdoening van een zaak in hoger beroep er een keuze moeten zijn tussen bijvoorbeeld een snelle of grondige behandeling (zie ook ‘Appelrechtspraak van de toekomst moet maatwerk zijn’).

Belang van innovatie

Leendert Verheij: “De besturen van de gerechtshoven zijn al volop aan de slag met de concrete aanbevelingen uit de agenda. De presidenten van de appelcolleges zullen hier een verdere impuls aan geven. Het opstellen van de agenda was de eerste noodzakelijke fase, nu gaan we een en ander echt in de praktijk uitwerken. De rechterlijk bestuurders van de gerechtshoven gaan het vervolgtraject trekken. Die samenstelling laat ook zien hoeveel belang we hechten aan innovatie.”  

Rol Hoge Raad

De veranderende rol van de Hoge Raad was de directe aanleiding voor het opstellen van de Agenda. Doordat de Hoge Raad meer kan selecteren bij de zaken die hij in behandeling neemt, worden de hoven steeds vaker eindrechter. Nieuwe wetgeving en maatschappelijke ontwikkelingen kunnen eveneens om een andere kijk op appelrechtspraak vragen. Met de Agenda spelen de hoven hier op in.

Uitspraken

Meest gelezen berichten