Laden...

Gerechtshoven vullen regeling voor limiet aan lengte processtukken aan

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRaad voor de rechtspraak > Nieuws > Gerechtshoven vullen regeling voor limiet aan lengte processtukken aan
Den Haag, 22 maart 2021

De nieuwe regels die vanaf 1 april gelden voor de lengte van processtukken in civiele procedures bij de gerechtshoven, zijn aangevuld met bijlagen waarin aanwijzingen voor de toepassing van de nieuwe bepalingen zijn gegeven.

De hoven kondigden vorig jaar aan dat stukken van advocaten beperkt moesten blijven tot 15 of 25 pagina’s, afhankelijk van het soort stuk. De Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) is ontstemd en vindt dat de noodzaak van de maatregel eerst onderzocht moet worden. De Rechtspraak blijft bij zijn standpunt, maar komt wel tegemoet aan de zorgen van advocaten: zij kunnen verzoeken om een aanvullend stuk in te dienen als blijkt dat het maximum aantal pagina’s in een complexe zaak echt niet volstaat.

Steeds langere stukken

De beperking van het aantal pagina’s is opgenomen in de landelijke procesreglementen voor civiele dagvaardingszaken en voor verzoekschriftprocedures in handels- en insolventiezaken bij de gerechtshoven, die volgende maand ingaan. Aanleiding daarvoor is dat de lengte van processtukken de afgelopen jaren steeds verder toeneemt, wat lang niet altijd samenhangt met de complexiteit van de zaak. Dat maakt het voor alle betrokkenen moeilijker om tot de kern van het debat te komen.

Doorlooptijden

Zowel advocaten als het hof zelf zijn te veel tijd kwijt aan het doorgronden van te lange stukken. Dat is slecht voor de doorlooptijden, het vergroot het risico dat het hof belangrijke details over het hoofd ziet en het jaagt partijen op kosten. Ontbreekt het geld om een advocaat voor dat extra werk te betalen, dan kan zelfs het belangrijke beginsel van hoor en wederhoor in het gedrang komen. Kernachtige processtukken zijn daarom in het belang van een tijdige, zorgvuldige rechtspraak, en daar heeft iedereen baat bij.

Bezwaren NOvA, reactie Rechtspraak

De Rechtspraak heeft de nieuwe bepalingen voorgelegd aan het Landelijk Dekenberaad. Daarnaast is er een gesprek geweest met vertegenwoordigers van de NOvA, die vonden dat de voorgenomen maatregel moet worden teruggedraaid. Volgens de NOvA staan de nieuwe bepalingen op gespannen voet met de wet, worden ze ingevoerd zonder deugdelijke analyse en zijn ze praktisch niet uitvoerbaar. De Rechtspraak heeft het verzoek gekregen de invoering van de nieuwe reglementen op te schorten, maar ziet daar geen goede aanleiding voor. Het probleem waar de nieuwe regels een reactie op zijn is duidelijk en vraagt om regie op de lengte van processtukken.

Tegemoetkoming

De Rechtspraak verwacht dat de uitvoering van dit nieuwe beleid niet op grote problemen zal stuiten, maar begrijpt de zorgen van de advocaten en wil daar zo goed mogelijk aan tegemoet komen. In verreweg de meeste civiele zaken in hoger beroep volstaat de lengte die nu wordt voorgeschreven. Als dat niet zo is, kunnen advocaten een verzoek doen om een processtuk van meer pagina’s te mogen indienen. Komt daar geen (of slechts gedeeltelijk) toestemming voor, dan kunnen ze bij het indienen van het processtuk het verzoek doen om specifieke punten, die in het processtuk zelf onvoldoende konden worden uitgewerkt, in een aanvullend stuk nader toe te lichten.
Om in de gaten te houden of de nieuwe bepalingen goed werken, zullen de hoven dat goed monitoren. Ook willen zij een aparte mailbox openen waar advocaten suggesties kunnen doen of problemen kunnen melden.

Uitspraken