Laden...

In november veel meer faillissementen uitgesproken

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRaad voor de rechtspraak > Nieuws > In november veel meer faillissementen uitgesproken
Den Haag, 14 december 2021
Rechtbanken hebben in november 248 faillissementen uitgesproken. Dit is het hoogste aantal dit jaar en veel meer dan in oktober, toen het ging om 154 faillissementen. Het aantal komt hiermee op het niveau van dezelfde periode vorig jaar, nog altijd erg laag in vergelijking met de jaren voor de coronacrisis. Dit blijkt uit cijfers van de Raad voor de rechtspraak. Opvallend is dat vorige maand vooral meer rechtspersonen (bedrijven/organisaties) failliet gingen. Het aantal faillissementen onder natuurlijke personen (individuen) steeg ook, maar minder prominent.


Faillissementen
Aantal uitgesproken faillissementen in de afgelopen 13 maanden.
  • Rechtspersonen
  • Natuurlijke personen

Sinds mei 2020 daalt het aantal faillissementen scherp. De oorzaak van de daling is niet onderzocht, maar het lage aantal is met de coronacrisis in het achterhoofd opvallend te noemen.

In de Algemene regeling zaaksbehandeling Rechtspraak is (onder 2.3) aangegeven dat de rechter bij de inhoudelijke beoordeling van een faillissementsaanvraag naar alle relevante omstandigheden zal kijken, waaronder ook de coronacrisis en de daarmee samenhangende (economische) situatie. Dit leidt er toe dat rechters op dit moment ondernemingen die in de kern gezond zijn, niet snel failliet zullen laten gaan. Mogelijk spelen ook de steunmaatregelen van de overheid een rol bij het lage aantal faillissementen.

Hoe verloopt een faillissement?

Als een bedrijf of persoon rekeningen niet meer betaalt, kan een faillissement worden uitgesproken door de rechtbank. Dit gebeurt duizenden keren per jaar. Als een bedrijf of persoon failliet wordt verklaard, benoemt de rechtbank een curator. De curator onderzoekt of een doorstart mogelijk is, beheert en verkoopt zo nodig de bezittingen van de failliete boedel. De curator zorgt er vervolgens voor dat, binnen wettelijke regelingen, aan de schuldeisers kan worden uitgekeerd of dat een burger kan worden toegelaten tot een wettelijke schuldsanering.

Open data

De faillissementscijfers worden maandelijks gepubliceerd en zijn ook beschikbaar als open data. Daarnaast worden alle uitgesproken faillissementen opgenomen in het openbare Centraal Insolventieregister.

Meer informatie: Faillissementscijfers

Uitspraken